Özbekistan'daki Yahudilerin tarihi

Semerkand'da Yahudi öğrenciler öğretmenleriyle birlikte. 1909-1915 arası Sergey Prokudin-Gorski tarafından çekilmiş bir fotoğraf.

Özbek Yahudileri iki ana cemaate bölünmüştür; bunlardan biri dindar ve gelenekçi olan Buhara Yahudileri diğeri ise daha yenilikçi olan Avrupa kökenli Aşkenaz Yahudileridir. Özbekistan'da 1989'da 94,900 Yahudi bulunmasına rağmen[1] bu sayı 2007'de çoğu Taşkent'te olmak üzere 5000'den de az kalmıştır.[2] Özbekistan'da 12 sinagog bulunmaktadır.[3]

Buhara Yahudilerinin çoğunun İsrail ve ABD'ye göç etmesi sebebiyle Özbekistan'daki Yahudilerin çoğu Aşkenazdır.[4]

Fergana Vadisi'nde Yahudilik

Fergana Yahudi cemaatinin başında Semyon Abdurakhmanov bulunmaktadır. Vadide 6 sinagog vardır. Fergana, Namangan ve Kokand'da birkaç yüz Yahudi yaşamaktadır ve bölge genelinde 800 Yahudi bulunur. Abdurakhmanov'un dediğine göre ülkede artan aşırı İslamcılığa rağmen Yahudilerin en büyük sorunu antisemitizm değil ekonomidir.[3]

Mayıs 2005'te gerçekleşen Andican olayları nedeniyle Taşkent'teki İsrail elçiliği Abdurakhmanov'dan "insanların hava yoluyla İsrail'e taşınması ihtimali nedeniyle" Yahudilerin bir listesinin oluşturulmasını istemiştir.[3]

Kaynakça

  1. World Jewish Population 2001, American Jewish Yearbook, vol. 101 (2001), p. 561.
  2. World Jewish Population 2007, American Jewish Yearbook, vol. 107 (2007), p. 592.
  3. 1 2 3 Uzbek Jewish worries JTA
  4. Rift over root differences remains unmended for Jews of Uzbekistan Jewish Telegraph Agency

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.