Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, ABD'nin en üstün hukuk kaynağıdır. Amerika Birleşik Devletleri teşkilatının iskeletini oluşturur. Anayasa, devleti üç ana kuvvete ayırır. Yasama kuvveti, iki meclisli ABD Kongresince temsil edilir. Yürütme kuvvetinin başı ABD Başkanıdır. Yargı kolunun en üst makamı ise, dokuz üyeli ABD Yüksek Mahkemesi'dir. (Supreme Court of the United States) Bu üç kuvvetin teşkilatlarının yanında, anayasa, dikkatle her bir kuvvetin uygulamasının da ana hatlarını çizer. Ayrıca, bağımsız eyaletlerin sayısız hakkını da güvence altına alır; Birleşik Devletler'in federal sistemini tesis eder.

Anayasa, 17 Eylül 1787'de Philadelphia, Pennsylvania'da Anayasa Konvansiyonu'nca ve daha sonra her bir eyalet konvansiyonu tarafından "halk adına" kabul edildi. Kabul edilmesinden bu yana yirmi yedi kez değiştirildi. İlk on değişiklik, "United States Bill of Rights" adıyla bilinir.[1][2] Anayasa, ABD hukuku ile ABD siyaset kültürünün merkezinde yer alır.[3] ABD Anayasası, herhangi bir millete ait en eski federal anayasadır.[4] El yazması ya da "temize çekilmiş" orijinal hali, Washington'daki Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Kurumu'nda (National Archives and Records Administration) sergilenir.

Anayasanın orijinal sayfaları

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. WikiSource: Constitution of the United States of America. Erişim tarihi: 27.3.2008.
  2. Primary Documents in American History: The United States Constitution. Kongre Kütüphanesi. Erişim tarihi: 27.3.2008.
  3. Gregory Casey. "The Supreme Court and Myth: An Empirical Investigation," Law & Society Review, Vol. 8, No. 3 (Spring, 1974), s. 385–420.
  4. Brook, John Robert (1956-57). Judicial and Executive Functions of the Legislator in New York. New York City: Fordham University Press, s. 278.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.