Abdülhalim Efendi

Mevlana Abdülhalim Efendi (? - 1516) Osmanlı döneminde yaşamış alim ve veli.

Tam ismi Abdülhalîm bin Ali olup kısaca Halimi Çelebi diye de bilinir. Kastamonulu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Zamanın âlimlerinden ayrıca Molla Alâeddîn-i Arabî'nin hizmetlerinde bulunmuş, Molla Alâeddîn-i Arabî vefât ettikten sonra, İran'a gitmiştir. Sûfîyyenin ileri gelenlerinden Şeyh Mahdûmî'nin hizmetinde de bulunup, daha sonra asıl memleketi olan Kastamonu'ya dönmüştür. I. Selim'in hocası olarak da görev yapmıştır. Sultan Selim Han ile birlikte Mısır Seferi'ne de katılmıştır. Mısır Seferi dönüşünde 922/1516 senesinde Şam'da vefat etmiştir. Orada, Muhyiddin İbn Arabi'nin türbesine defnedilmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.