Ahmed Şakir Paşa

Ahmed Şâkir Paşa, (d. Trabzon; ö. 1818, İstanbul) Osmanlı devlet adamı.

Babası Müderris Mehmed Atıf Bey'dir. 1810 Ağustos ayında sadaret kaymakamı ve ilaveten Anadolu Eyalet valisi olup 1812'de ayrıldı. Şâkir Paşa Gelibolu'da ikâmete memur iken Aralık 1813 sonlarında ikinci defa Anadolu valisi olup 1814'te Mora valiliğine nakledildi.

Kütahya Hükümet Konağı'na bir oda ilâve ettirmiştir. Âlim ve şair biri olup eserleri vardır..[1]

Kaynakça

  1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 172
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.