Cibal

Cibal (Farsça: جبال), doğuda Kebir Çölü, güneydoğuda Fars, batı ve güneybatıda Irak-ı Arap, kuzeybatıda Azerbaycan, kuzeyde Elbruz Dağı ile çevrili bölge. Cibal sözcüğü, Arapça kökenli çoğul bir sözcüktür ve "dağlar" anlamına gelir.[1][2] Dağlar olarak da Zagros dağlarını belirtir.[1]

Tarih

7. yüzyıldaki Arap saldırılarından sonra Medler'in bulunmuş olduğu toprakların bir kısmı, Cibal olarak anılmaya başladı. 12. yüzyılda Selçuklular döneminde bölge, Irak-ı Acem olarak adlandırılan bölgenin içine dahil edildi. Cibal adı, Moğol istilasından sonra kullanılmamaya başlandı. Bölgenin bazen tamamı, bazen bir kısmı; Samaniler, Karahanlılar, Büveyhoğulları, Selçuklular, Azerbaycan Atabeyleri ve Moğollar tarafından egemenlik altına alınmıştır.

Kaynakça

  1. 1 2 ʿERĀQ-EʿAJAM(Ī) "Persian Iraq", Encyclopedia Iranica Online.
  2. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 5, Milliyet A.Ş., İstanbul, 1991, s.2364, Cibal mad.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.