Dalmaçya kıyı tipi

Adriyatik denizine açılan kıyılar Dalmaçya olarak adlandırılır.

Dalmaçya, karstik yüksek yaylaların Adriya Denizi üzerine inen bir kenarı ile kıyıya paralel reliyef dizileri arasına giren denizin meydana getirdiği girintili çıkıntılı, adalı, yarımadalı bir bölgedir.[1] Adriyatik denizine açılan kıyılar Dalmaçya olarak adlandırılır.

Dalmaçya kıyıları boyunca Bosna-Hersek'e kadar uzanan bölgede Dinar Dağları bulunur.[2] Tuna Havzası dışındaki sahalar dağlık ve engebelidir. Güneyde Kapela-Dinar Alpleri, Adriya kıyılarında Velebit Dağları'na kadar uzanır. Bu dağların yüksek zirveleri 1000 metreyi aşar. Ülkenin Dalmaçya kıyıları karstik yönden zengindir.[3]

Karstik bir yapıya sahip olan bölgenin kıyıları çok girintili çıkıntılı olup çok sayıda ada yer alır. Bu kıyı şekline fiziki coğrafya da dalmaçya kıyı tipi denir. Dalmaçya kıyı tipinin görüldüğü yerlerde dağlar kıyıya paralel uzanır,iklim iç kesimlere doğru sokulamaz.Bu tip kıyılarda deniz derinliği fazla, kıta sahanlığı ise dardır. Örneğin; Adriyatik denizinde Dalmaçya kıyıları, Türkiye'de ise Antalya-Kaş kıyıları buna örnektir.[4]

Kaynakça

  1. Prof. Dr. Selami Gözenç. Avrupa Ülkeler Coğrafyası. Çantay Kitabevi,1998 .S.106.
  2. Prof.Dr. İbrahim Güner. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ertürk 2.Baskı. Nobel Yayıncılık. Ankara 2006. S.48
  3. Prof. Dr. İbrahim Atalay. Dünya Coğrafyası. Anka Basım Inkılap Kitabevi NO:38 ,2001 İstanbul. S.102
  4. Prof. Dr. Sırrı Erinç. Jeomorfoloji II. 2. Baskı. İstanbul Üniversitesi Yayınları No:1628. S.403
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.