Habsburg Monarşisi

Avusturya Habsburg Monarşisi
Habsburgermonarchie
  Kutsal Roma İmparatorluğu lider devleti  

 

 

1526–1804
Bayrak Arma
Slogan
Fiat iustitia, et pereat mundus
"Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun"
Ulusal marş
Gott erhalte Franz den Kaiser
"Tanrı Kayzer Franz'ı Korusun"
1789 yılında Habsburg Monarşisi
Başkent Viyana
(1526–1583 / 1611–1804)
Prag (1583–1611)
Dil(ler) Resmi diller:
Almanca · Latince


Din Katoliklik (resmi), Protestanlık, Ortodoksluk
Yönetim Feodal Monarşi
Hükümdar
 - 1526-1564 I. Ferdinand
 - 1740-1780 Maria Theresia
 - 1792-1804 II. Franz
Şansölye
 - 1753–1793 Wenzel Anton
Tarihi
 - Jagiellon Hanedanı ile evlilik bağı 25 Mayıs 1521
 - Macaristan ve Bohemya taçlarının kazanılması 29 Ağustos 1526
 - II. Viyana Kuşatması 14 Temmuz-12 Eylül 1683
 - Fransa ve Prusya ile Veraset Savaşı 16 Aralık 1740 – 18 Ekim 1748
 - İmparatorluğun İlanı 11 Ağustos 1804
Yüzölçümü
 - 1683 340.000 km2
 - 1720 750.000 km2
Nüfus
 - 1683 8500.000 
     Yoğunluk 25 /km2
 - 1720 17000.000 
     Yoğunluk 22.7 /km2
 - 1780 26.000.000 
Para birimi Gulden

Habsburg Monarşisi, 1526-1806 yılları arasında Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdir.

Tarihçe

II. Viyana Kuşatması(1683)

Başarılı hanedan evlilikleri politikası yolu ile Habsburglar Avrupa'da hüküm süren en güçlü aile durumuna geldiler. I.Maximilian'ın torunu Arşidük Ferdinand'ın 1526 yılındaki, Bohemya ve Macaristan taçlarını getiren evliliğiyle; Avusturya, Bohemya ve Macaristan Habsburglar yönetimi altında 1918'e dek birleşmiş olarak kaldı. XVI. ve XVII. yy'lardaki, din savaşlarında Avusturya önde gelen Katolik güç olarak belirdi. Öte yandan, Macaristan'ın büyük bölümünü ele geçirip Viyana'yı kuşatan Osmanlılar'a karşı direndi. 1683 tarihinde İkinci Viyana Kuşatması'nda Osmanlılar'ın yenilmesinden sonra, Prens Eugene önderliğindeki Avusturya orduları yalnız Macaristan'ı geri almakla kalmadı; Balkan topraklarının büyük bir bölümünü de ele geçirdi. Bu yıllar ve XVIII' yy başları Habsburglar ve Fransa arasında Avrupa'nın önderliği için uzun bir rekabet dönemi oldu. 1740'da son erkek Habsburg, İmparator VI. Karl öldü. Ölümünden önce yerine Toskana büyük dükü ile evli olan kızı Maria Theresia'nın geçmesini sağladı ve onların soyu Habsburg-Lorraine Hanedanı olarak Avusturya'yı yönetti. Maria Theresa ve oğlu II. Joseph İmparatorluğu geliştirdi. Öteki Avrupa hanedanları gibi Habsburgları da korkutan Fransız Devrimi'nin ertesinde, Avusturya uzun süren savaşlara katıldı. Bin yıllık Kutsal Roma İmparatorluğu dağıldı ve Marie Theresa'nın torunu II. Franz 1804'de Avusturya İmparatoru oldu.[1]

1700 yılında Habsburg toprakları: The Habsburg Monarşisi (Avusturya) sarı renkte, İspanyol Habsburglarrı kırmızı renkte gösterilmiştir.
  1. Büyük Ansiklopedi, Milliyet, 1990. Cilt 2. Sayfa 511.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.