I. Clovis

I. Clovis (d. 466? - ö. 511) Frankların ilk kralı.

Kavimler Göçü'nün yatışma döneminde dünyaya gelen Clovis, dağınık kabileleri bir araya toplayıp yeni bir siyasi sistem kurmaya çalıştı. Roma'nın düşüşüyle beraber Galya'ya yayılmış olan Frankları birleştirerek kral oldu. Romalı general Syagrius'un ülkesini işgal ederek bugünkü Fransa'nın temellerini attı.

Karısının etkisiyle Hıristiyanlık'ı kabul etti. Bu kararı Avrupa tarihinde dönüm noktası sayılır, zira o güne dek Roma topraklarını istila eden Germen halkları Hıristiyanlık'a karşı da savaşmaktaydı.

I. Clovis, Fransa'nın ilk kralı sayılır. Ayrıca Avrupa'daki ilk Hristiyan kraldır.

I. Clovis'le beraber Frankları iki yüzyıldan uzun süre yönetecek olan Merovenj Hanedanı iktidara gelmiş oldu.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.