Isı sığası

Isı sığası veya ısı kapasitesi, bir maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır.Başka bir ifade ile bir cismin ısısının sıcaklığına göre türevidir. Cismin kütlesi ile öz ısısının çarpımına eşitttir (m.c).

ifadesi ile genelleştirilir. Bu ifadede ısı değişmesini, sıcaklık değişmesidir. SI sisteminde birimi joule/Kelvin'dir

Bir cismin birim kütlesinin sıcaklığını birim derece değiştirmek için gerekli olan ısı ise özgül ısı sığası ya da özgül ısı olarak adlandırılır. SI sisteminde birimi joule/gram kelvin'dır. Isı sığası maddeler için ayırt edici bir özellik değildir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.