Jüri

İngiliz jürisi, 1861

Jüri, adaletin uygulanmasına katılan yurttaş topluluğu.

İngiliz hukuk gereğince yurttaşlar, adaletin uygulanmasına katkıda bulunurlar. Bundan dolayı ceza mahkemelerinde ve birçok birinci dereceden hukuk mahkemesinde bir jüri bulunur. Bu jürinin rolü sınırlı fakat önemlidir, olayların doğruluğu üstünde karar verir. Hakimlere düşen görev de, bu yolla tespit edilmiş bulunan duruma hukuk kurallarını uygulamaktan ibarettir. Ceza işlerinde jüri, davanın iki safhasında işe karışır. Birinci safhada bir suçun işlenip işlenmediğine, şu veya bu kimsenin suçlanıp suçlanamayacağına (suçlama jürisi), ikinci safhada ise, sanığın suçlu olup olmadığına (yargı jürisi) karar verir.


This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.