Lütercilik

Gül içine yerleştirilmiş Haç Lutheranizm'i simgeler

Lütercilik[1], Lutheryanlık ya da Lutheranizm, eski bir Augustinuscu keşiş olan Alman Tanrıbilimci Martin Luther'in öğretisini temel alan bir Hristiyan mezhebidir. Protestan Reform Hareketinin başlamasıyla ortaya çıkmıştır.

Lutheranizm, Avrupa Kıtasında Almanya başta olmak üzere, özellikle Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde yandaş bulmuştur.

Kalvinist Reform Kiliseleri'nden farklı olarak kiliselerinde resim ve heykel bulundurur ancak azizlere ve Meryem Ana'ya dua etmek gibi İncil'de dayanağı bulunmayan uygulamaları diğer Protestan Kiliseleri ile birlikte yasaklar.

Lutheran Kiliseler, ekümenik ilişkilere ve Hristiyan birliğine verdikleri destek çerçevesinde, diğer Protestan Mezhep ve Kiliseleri ile beraber, Anglikan, Katolik ve Ortodoks kiliseleri ile diyalog içindedirler.

Lutheryan Kiliseler iç işlerinde bağımsızdır, ama hemen hemen tüm cemaatler, merkezi İsviçre, Cenevre'de bulunan Dünya Lutheran Kiliseler Federasyonu'na ve Dünya Kiliseler Konseyi'ne üyedirler.

Not

Dış bağlantılar

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 10/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.