Mısır'ın ilk hanedan dönemi

Antik Mısır'da
Firavunların Hanedanları
Hanedan öncesi Mısır
İlk Hanedan Dönemi
Erken Hanedan Dönemi
1. 2.
Eski Krallık
3. 4. 5. 6.
Birinci Ara Dönem
7. 8. 9. 10.
11. (yalnız Thebes)
Orta Krallık
11. (Tüm Mısır)
12. 13. 14.
İkinci Ara Dönem
15. 16. 17.
Yeni Krallık
18. 19. 20.
Son Ara Dönem
21. 22. 23. 24. 25. 26.
Pers Dönemi
27.
Geç Hanedan Dönemi
28. 29. 30. 31.
Yunan Devri
Büyük İskender Batlamyus hanedanı
Roma Devri
Roma

Mısır'ın İlk Hanedan Dönemi (genellikle MÖ 3200 - MÖ 3000 arasına tarihlendirilir) Hanedan Öncesi Dönem'in hemen sonundaki dönemi anlatır. III. Naqada olarak bilinen arkeolojik evreye denktir. Bazen Hanedan 0 veya Geç Hanedan Öncesi Dönem olarak da adlandırılır.

İlk Hanedan Dönemi Antik Mısır'ın politik birleşme işlemini geçirdiği zamanlar olarak karakterize edilir. Ayrıca, Mısır dili bu dönemde ilk defa hiyerogliflerle kaydedilir. Ek olarak İlk Hanedan Dönemi'nde güney İsrail'de Mısır yerleşim yerleri olduğuna dair güçlü arkeolojik kanıtlar vardır. Bu yerleşim yerlerinin koloni veya ticaret antreposu olduğu düşünülmektedir.

Eyalet düzeni bu devirde belki daha önceden başlamıştır. Çeşitli şehir-devletleri Nil boyunca meydana çıkmıştır. Yüzyıllarca süren fetihler Yukarı Mısır'da bulunan devlet sayısını üç ana devlete düşürmüştür: Thinis, Naqada ve Nekhen. Aşağı Mısır'ın siyasi düzeni hakkında fazla bilgi yoktur fakat Naqada'nın Set inancını paylaştıkları düşünülmektedir, Thinis ve Nekhen ise Horus inancını benimsemişlerdi. Thinis ve Nekhen arasında kalması nedeniyle ilk olarak Naqada düşmüştür. Daha sonra Thinis Aşağı Mısır'ı fethetmiştir. Nekhen'in Thinis ile olan ilişkileri belirsizdir fakat bu iki devlet barışçıl olarak Thinite kraliyet ailesi altında Mısır'ın tümünü yönetmek için birleşmiş olabilir. Thinite kralları Abidos'ta Umm el-Qa'ab mezarlığına gömülmüşlerdir.

Birçok mısırbilimci Narmer'i bu dönemin son kralı olarak sayar (ancak bazıları onu Birinci hanedan dönemine ekler), bazıları ise Akrep Kral'ı son kral olarak saymaktadır.

Kaynaklar

Dış kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.