Marksist edebiyat kuramı

Marksist edebiyat kuramı, temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat eleştirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan bakmayı savunan bir düşünce sistemidir.

Hakkında

Karl Marx'ın kendisi böyle bir sistem hakkında yazmamış olsa da, sonradan Marksizm adını alacak olan felsefesini kurarken kültürel ve edebî eserlerin analizinden yararlanmıştır.[1]

İlk başlarda onun kullandığı yaklaşımlara bağlı olan Markist edebiyat eleştirisi, zamanla farklı düşünürler tarafından farklı tezlerle geliştirilmiş olduğundan günümüzde tek bir Marksist edebiyat kuramından bahsetmek mümkün değildir.

Bu alanda çalışmaları ön plana çıkan düşünürlerden bazıları şunlardır: Terry Eagleton, Fredric Jameson, Georg Lukács, Louis Althusser, Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin ve Theodor W. Adorno. Türkiye'de özellikle Murat Belge bu alanda çalışmalarda bulunmuştur.

Kaynakça

  1. Raymond Williams, Culture and Society, Hogarth Press, Londra, 1993, s. 265.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.