Mescid-i Arîş

Mescid-i Arîş, Bedir Gazvesi'nin meydana geldiği yerde yapılmıştır. İslam peygamberi Muhammed'in savaşı idare etmesi için kurulan gölgeliğin bulunduğu Bedir'e hâkim bir tepede inşa edilen mescidin aşağı tarafında, Muhammed ve ordusunun yakınında karargâh kurduğu kuyular yer almaktadır. İlk defa kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen bu mescidin giriş kapısının sağında yer alan ve günümüzde de korunan kitâbeden Osmanlı döneminde yenilendiği anlaşılmaktadır. Bugün burada modern tarzda inşa edilen ancak geçmişten de bazı izler taşıyan güzel bir mescit yer almaktadır.[1]

Mescid-i Arîş'in kıble duvarının bittiği yerden Medine-Mekke yoluna kadar uzanan hurmalığın bulunduğu yer savaşın geçtiği alandır. Müslümanların karargâhı bugün Bedir Kabristanı'nın kuzeydoğusunda bulunan hurmalık yerdir ve buraya ilgili âyette geçen tabirle (el-Enfâl 8/42) "udvetü'd-dünyâ" adı verilir. Paganların karagâhı ise savaş alanının batı tarafında Medine-Mekke yolunun güneybatısındaki yüksek tepenin arka tarafına düşer ve buraya da "udvetü'l-kusvâ" adı verilir.

Kaynakça

  1. Hicaz Albümü: Fotoğraflarla Kutsal Topraklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010, ISBN 975-19-3879-1


This article is issued from Vikipedi - version of the 12/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.