Meslekî eğitim

Meslekî eğitim (Meslekî eğitim ve öğretim ya da Meslekî ve Teknik eğitim), belirli ticaretle ya da meslekle ilgili işlere kişileri hazırlamak için genellikle akademik olmayan, çoğu zaman geleneksel özellikler gösteren eğitim. Öğrencilere eğitimini gördüğü meslekle ilgili bilgi, beceriler kazandırılır ve belirli prosedürler öğretilir.

19. yy'dan itibaren esnaf odaklı mesleki eğitimin yanında, seri üretim odaklı belli işler için eğitimler verilmeye başlandı. Günümüzde işgücü piyasası daha özel hâle gelmesine karşın, mesleki eğitimler kamu eğitiminin bir parçası olarak ortaöğretim düzeyinde çıraklık sistemiyle ilişkili olarak çoğunlukla devlet tarafından verilir. Mesleki eğitim, günümüzde giderek çoğalan "meslekî yüksek eğitim" kurumları ile akademik çevrede de yer edinmiştir.


This article is issued from Vikipedi - version of the 6/29/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.