Osman Paşazade Ahmed Paşa

Osman Paşazâde Ahmed Paşa (d. Kütahya; ö. Basra), Osmanlı devlet adamı.

Aslen Kütahyalı olup babası Osman Paşa'dır. 1672'de Kandiye Seferi'ne katıldıktan sonra kendisine vezirlik verildi.[1] 1680'de Anadolu valisi oldu. Kütahya'da Ulu Cami karşısında dârülhadis, muallimhane ve abdesthâne yaptırmış, bunların karşılığı olmak üzere Acem Hanı altındaki yedi dükkanı ve 150 esedî kuruşu ve başka on yedi kadar dükkan daha vakfetmiştir (1681).[2]

1683'te Bosna valiliği, 1687-1688 yıllarında Diyarbekir Eyaleti valiliği yaptı. Basra Valisi iken II. Viyana Kuşatması sonrası ülke içerisindeki kargaşa ortamı sırasında başkaldıran Bedeviler tarafından şehit edilmiştir.[3]

Kendi adına yaptırılmış Kütahya Börekçiler Mahallesi'nde bir muallimhane[4], babası Osman Paşa'nın Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi'nde bir konağı bulunmaktadır.[5] Biraderi Mahmud Bey, Mevlânâ'nın torunlarından Fatıma Hanım'ın kocasıdır.

Kaynakça

  1. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, 9. Cilt
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 164, 214, 215
  3. 8 Râşid, C. II, s. 180; Yusuf Halaçoğlu,Basr, DİA, C. V, DVY, İstanbul, 1992, s. 113.
  4. Mahkemei Şer'iyye sicilleri, defter 3
  5. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, c, 9
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.