Palabıyık Yusuf Paşa

Palabıyık Helvacı Yusuf Paşa , Kaptan-ı derya, Mutasarrıf, Vali ve Beylerbeyi görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı.

Enderûn'dan yetişmedir. Hazine kethüdası Palabıyık Yusuf diye meşhurdur. Sivas beylerbeyliği yaptıktan sonra 1691/1692 yılında Kaptan-ı deryalık görevinde getirildi. Aynı yıl II. Ahmed' in kardeşi Gevherhan Sultan' la evlendi. 1694 yılında Sakız Adası' nın Venedikliler tarafından ele geçirilmesindeki ihmali üzerine görevinden alındı[1] ve bir süre Midilli kalesine hapsedildi[2]. 1698-1699 yılları arasında İstanbul kaymakamlığı görevinde bulundu. Diyarbekir (1705-1706)[3] ve Trabzon valiliği görevinden sonra 1707'de birinci kez Anadolu Beylerbeyi oldu. 1711-1712 yılları arasında yeniden İstanbul kaymakamı oldu. 1714'te ikinci defa Anadolu Beylerbeyliği'ne tayin edildiyse de aynı sene içerisinde önce Hamit Sancağı mutasarrıflığına getirildi[4]. Daha sonra Trabzon Valiliğine getirilen Yusuf Paşa, Trabzon Valisiyken Azak'ta vefat etmiştir.[5]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.