Pedagoji

Pedagoji; "çocuk bilimi." Çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır.

Kelimenin aslı, Yunanca παιδαγωγέω "Paidagogeo"'dur. (Paid=çocuk, ago=bilim). Buna göre yalın anlamı ile pedagoji; çocuk bilimi demektir.

Pedagojinin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki çocuktur.

Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş ve/fakat 19. yüzyıl sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir.

Pedagojide uzmanlık sahaları

Pedagoji bilimi kendi altında farklı alanlara ayrılmaktadır, bunlardan bazıları;

  1. Eğitim pedagojisi = Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. (Pek çok ülkede pedagojinin ana branşıdır.)
  2. Orthopedagoji = Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.
  3. Transkültürelpedagoji = Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.
  4. Antropedagoji = (Güneş -2005) Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.

Bunun yanı sıra pedagoji, medya pedagojisi, özürlü çocuklar pedagojisi gibi alt başlıklara da ayırılmaktadır.

Türkiye üniversiteleri ve pedagoji bilimi

1980'li yıllarda, Türkiye üniversitelerinde "Pedagoji" bölümleri kaldırıldıktan sonra Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunları pedagog olarak atanmaktadır. Çocuk Psikolojisi alanında yeterli bir pedagog olmak için eğitimlere devam etmek, bu alanın etik kuralları doğrultusunda çalışmak gerekmektedir.

Pedagogların hizmet alanları

Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,

Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemlerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.

Dünyada Pedagoji'de Dönüm Noktası Olan Kişilikler

Modern Türkiye'de Pedagoji'de Dönüm Noktası Olan Kişiler

Hasan Ali Yücel (1897 - 1961)

Atalay Yörükoğlu (1928 - 2004)

Haluk Yavuzer (1943 - )

Adem Güneş (1969 - )

İlgili başlıklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.