Pişkeş

Farsça'da "hediye, armağan ya da hibe" anlamına gelen sözcük Türk siyasi lügatında "Astın bağlı bulunduğu kişiye saygı ve bağlılık işareti olarak sunduğu hediye" anlamında kullanılmıştır[1].

Osmanlı Devleti döneminde pişkeş üçe ayrılır:

Üçüncü anlama örnek olarak Osmanlı Devleti'nin 1672 yılında Lehistan Krallığı ile imzaladığı Bucaş Antlaşması'nda yeralan her yıl Osmanlı Sultanı'na 22.000 altın "pişkeş" ödenmesi hükmü verilebilir.

Günümüzde ise ikinci anlamla bağlantılı olarak peşkeş çekmek deyimi, daha çok olumsuz anlamda Türk siyasi lügatındaki yerini korumaktadır.

Kaynakça

  1. Develioğlu, Ferit, "Osmanlıca-Türkçe Lügat", Ankara (1992), s. 1040
  2. İnalcık, Halil, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi I", İstanbul (2000), s. 144
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/27/2010. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.