Silahdar İbrahim Paşa

Silahdar İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Aslen Ahıskalı olup Enderûn'dan yetişmiştir. Ekim 1767'de Erzurum valisi oldu. Kırım tarihinin en sorunlu döneminde Kırım seraskeri tayin edildi. Daha sonra 1769'da Anadolu Beylerbeyi oldu. Şubat 1771'de ikinci defa Anadolu valisi oldu.[1]

1771'de Ruslarla olan mücadelede Kefe'de esir düştü ve üç yıl kadar Petersburg'da kaldı. 1775'de Osmanlı topraklarına döndü. Döndükten sonra Mora, Hanya, Kavala ve Selanik valiliklerinde bulundu.[2]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 168
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 405-409
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.