İller Bankası

İller Bankası
Tip Banka
Tür Finansal hizmetler
Slogan "Türkiye'nin Yapıcı Gücü"
Kuruluş 11 Haziran 1933
Kurucu Mustafa Kemal Atatürk
Ülke Türkiye
Konum Çukurambar, Çankaya, Ankara
Hizmet bölgesi Dünya çapında
Hizmetleri

Bankacılık, Sigortacılık, Harita, İçmesuyu

Kanalizasyon, Atıksu Arıtma, Katı Atık Depolama, Kentsel Dönüşüm [1]
Net gelir artış 524,543 milyon (2014)[2]
Özkaynak artış 18,000 milyar (2014)[3]
Sahibi İl Özel İdareleri ve Belediyeler [4]
Çalışan sayısı 2676(2014)[2]
Bölgeler 19 (Genel Müdürlük dahil)[1]
Ana sayfa ilbank.gov.tr
Dipnotlar İlbank A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur.

İLBANK A.Ş., bütün işlemlerinde kuruluş kanunu ve özel hükümlerine bağlı, tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kamu kurumudur.

Tarihçe

İleri biyolojik atıksu arıtma tesisinden bir görünüm.
Beton borulu kanalizasyon inşaatından bir görünüm.

İller Bankası, Atatürk'ün isteği üzerine 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı yasaya dayanarak 15 Milyon Türk Lirası sermaye ile " Belediyeler Bankası" adı altında kuruldu. Sadece belediyelere yönelik etkinlik gösteren banka, tüzüğü gereği İl Özel İdareleri'ne ve köylere dair çalışma yapamaması, kurumun hızlı gelişmesi gibi gerekçelerle, 1944 yılında Mahalli İdareler İmar Bankasına dönüştürülmek üzere TBMM Bütçe komisyonunda bugünkü adına; İller Bankası haline getirildi. Yeni haliyle yasa, 23 Haziran 1945 tarihinde uygulanmaya başladı. TBMM'nde 02.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 08.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun" ile kurum 9.000.000.000 TL sermayeli anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmıştır. Banka Yönetim Kurulunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ile Bakanlar Kuruluna sunulan sermaye artırım kararının onaylanmasından sonra 9 milyar TL. olan İller Bankası sermayesi 18 milyar TL.ye çıkarıldı.

Organizasyon Yapısı

Genel Kurul

Banka Genel Kurul temsilcileri; İl Özel İdarelerinin il genel meclisi üyeleri arasından 20 kişi, Belediye Başkanları arasından her ili temsilen seçilen birer kişi, Çevre ve Şehircilik, Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsilen birer kişiden olmak üzere toplam 104 temsilciden oluşmaktadır.[5]

Yönetim Kurulu

Banka Yönetim Kurulu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen 4 üye, İl Özel İdareleri ve Belediyeleri temsilen Banka Genel Kurulu tarafından seçilen 2 üye, Banka Genel Müdürü olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.[5]

Denetim Kurulu

Banka Yönetim Kurulu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanan 2 üye, Maliye Bakanlığı tarafından atanan 1 üye olmak üzere toplam 3 üyeden oluşmaktadır.[5]

Genel Müdürlük

Genel Müdür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Başbakan tarafından atananır.[5]

Genel Müdürlük Birimleri

Hizmet Birimleri
İç Sistem Birimleri
Danışma Birimleri
Özel Kalem, Büro, Kurul ve Komisyonlar
Yurt İçi Hizmet Birimleri

Görev ve Yetkiler

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Genel Müdürlük Görev ve Yetkileri

Faaliyet Konuları

Bankacılık ve Finans

Mühendislik ve Danışmanlık

Uzmanlık Alanları

Bankacılık ve Finans

Yerli veya Yabancı kaynaklı fon ve hibe temini,diğer kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri.[1]

Proje ve Mekansal Planlama

Sayısal haritalar,nazım ve imar planlama,jeolojik etüd raporları hazırlanması,kamulaştırma hizmetleri.[1]

Üst Yapı Hizmetleri

Hizmet binaları,terminal binaları,iş merkezleri,çevre düzenlemesi,yol,alışveriş merkezleri,hal binaları,park ve bahçeler,peyzaj planlama,soğuk hava depoları proje yapım-uygulama-danışmanlık ve destek hizmetleri.[1]

Alt Yapı Hizmetleri

İçmesuyu hatları,kanalizasyon hatları,arıtma tesisleri,katı atık depolama tesisleri,derin deniz deşarjı,termal enerji tesisleri proje yapım-uygulama-danışmanlık ve destek hizmetleri.[1]

Gelir ve Gider Durumu

Banka'nın faaliyet gelirlerini; yerel yönetimlere ve ticari bankalara açılan kredilerin faizlerinden elde edilen gelirler,sigortacılık gelirleri,merkezi hükümet vergi gelirlerinden belediyelere düşen payın %2'si ,teknik kontrolörlük hizmet gelirleri,iştiraklerden ve diğer menkullerden elde edilen gelirler ile gayrimenkul satım ve kira gelirleri oluşturur.[1]

Banka;3216 belediye, 81 adet il özel idaresi, 15 adet su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere toplam 3314 adet mahalli idareye hizmet vermektedir.[1][7]

Kredi Notu

FITCH RATINGS NOT GÖRÜNÜM AÇIKLAMA
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu BBB- Durağan Yatırım yapılabilir seviyedir.
Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu BBB Durağan Kredi değerliliği "iyi" seviyededir.
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu AAA - En yüksek kredi kalite seviyesidir.
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu F3 - Yatırım yapılabilir seviyedir.

Yukarıda yer alan değerleme Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings tarafından 2014 yılında yapılmıştır.[2]

Kredi Tahsis Faiz ve Danışmanlık,Denetim Hizmet Gider Oranları

Banka tarafından yerel yönetimlerin kullandığı;

Ayrıca, Banka tarafından denetim ve malzeme alımı ile kamulaştırma denetiminde;

Belediyelere Yapılan Mali Yardımlar

BELDES Projesi

BELDES projesi kapsamında,nüfusu 10.000 altında bulunan belediyelerin içmesuyu proje ve inşaat işleri Banka tarafından bedelsiz olarak yapılmaktadır.[2]

SUKAP Projesi

SUKAP projesi kapsamında,nüfusu 25.000 altında olan belediyelerin içmesuyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve şebeke arıtma tesislerinin inşaatı %50 oranında hibe, Banka tarafından %50 oranında kredi sağlanarak yapılmaktadır.[2]

Sosyal Sorumluluk

Banka tarafından;

İştirakler

2012 yılı itibariyle Banka'nın iştiraklerindeki payı;

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "2012 İlbank A.Ş. Faaliyet Raporu". ilbank. 2012. 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140319161812/http://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/faaliyet/2012FaaliyetRaporu.pdf. Erişim tarihi: 23-03-2014.
  2. 1 2 3 4 5 "2014 İlbank A.Ş. Faaliyet Raporu". ilbank. 2014. 9 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150109022834/http://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/faaliyet/fr_092104.pdf. Erişim tarihi: 09-01-2015.
  3. "İller Bankası'nın sermayesi 2 katına çıkartıldı". Milliyet. 2014-15-03. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305095217/http://www.milliyet.com.tr/iller-bankasi-nin-sermayesi-2-katina-ankara-yerelhaber-90479/. Erişim tarihi: 23-03-2014.
  4. "Ortaklık Yapısı ve Sermaye". ilbank. 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160407192154/http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=6. Erişim tarihi: 23-03-2014.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 "Kurum Mevzuatı". ilbank. 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160407192104/http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=283. Erişim tarihi: 23-03-2014.
  6. 1 2 "Bankanın Faaliyet Konuları". ilbank. 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160407192325/http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=278. Erişim tarihi: 23-03-2014.
  7. "İller Bankası'ndan personel açılımı". Akşam. 2013-04-01. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160823132513/http://www.aksam.com.tr/ekonomi/iller-bankasindan-personel-acilimi--157974h/haber-157974. Erişim tarihi: 24-03-2014.
  8. 1 2 "İller Bankası'ndan Belediyelere Müjde". 2015-06-01. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304121239/http://www.medyatrabzon.com/iller-bankasindan-belediyelere-mujde-135574h.htm. Erişim tarihi: 09-01-2015.
  9. "2013 İlbank A.Ş. Faaliyet Raporu". ilbank. 2013. 14 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140714144718/http://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/faaliyet/fr_2013.pdf. Erişim tarihi: 09-06-2014.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.