İmmünoloji

İmmünoloji

Bir bağışıklık hücresi (Nötrofil, mor) tarafından emilen bir bakteri (MRSA, sarı).
Yapı Bağışıklık
Alt bölümleri
  • Hücresel
  • Kliniksel

Genetik(immünogenetik)

  • Humoral
  • Moleküler
Önemli hastalıklar
Önemli testler
Mütehassıs İmmünolojist

İmmünoloji, Tıbbın bağışıklık ve farklı organizmaların bağışıklık sistemleri ile ilgilenen alt dalı. Türkçeye, Fransızca "immunologie" kelimesinden türeyerek gelmiştir[1]. Türkçe "bağışıklık bilimi" olarak da adlandırılır. Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin otoimmün bozukluklar) kapsar. Ayrıca immünoloji bağışıklık sisteminin çeşitli öğelerinin in vivo, in situ ve in vitro şekillerde araştırılması ve incelenmesini de içerir.

İmmünoloji oldukça geniş bir daldır ve birçok alt dala sahiptir; immünoterapi, immünogenetik ve evrimsel immünoloji gibi. Ayrıca farklı bilimsel disiplinlerde immünolojik bulgular kullanılabilir, immünolojik yönler olabilir.

Kaynakça

  1. "immünoloji". TDK Güncel Türkçe Sözlük. URL erişim tarihi: 4 Kasım 2007.

Dış kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.