İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın düzenlendiği Kültürpark'ın Kadifekale'den görünüşü

İzmir Enternasyonal Fuarı (İzmir Fuarı veya, özellikle İzmir içinde, kısaca Fuar da denilir) her yılın Eylül ayında İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ü içine alacak 10 günlük bir zaman dilimi içinde düzenlenen Türkiye'nin en köklü, en tanınmış ve en kapsamlı fuarıdır. İlk kez 2007 yılında bünyesinde, uluslararası bir kongre olan 3. Türkiye Acil Tıp Kongresi'ni de barındırmış olan fuar 80. kez kapılarını 2011 yılında halka açtı. Ana teması "Çevre ve Çevre Teknolojileri" olan organizasyonun Onur Konuğu ili Denizli, Onur Konuğu ülkesi ise Avusturya olmuştur. İzmir Kültürpark'ta (bu park alanı da bazen kısaca Fuar olarak adlandırılır) düzenlenir. Ancak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), esasında, örneğin 2005 yılı için İzmir Kültürpark alanında düzenlenmiş olan ve çoğu zaten uluslararası nitelikli 37 fuardan sadece bir tanesidir.

Fuarlar ve kongreler kenti İzmir

İzmir Enternasyonal Fuarı'nı İzmir'de düzenlenen diğer fuarlardan ayıran özellik, tarihçesinin yanı sıra, belli bir sektör ile kısıtlı kalmayan, ithalat ve ihracat potansiyeli olan ürünlere dönük, teknolojik yenilikler içeren ve Türkiye piyasasına ilk adımlarını atan partönerler açısından önem arzeden kimliğidir. Evvelce bir ay süren İEF süresinin kısaltılarak 10 güne indirilmesi sayılan alanlarda daha da uzmanlaşarak güçlü bir niche yakalanmasını sağlamıştır.

Bölge ve ülke ekonomisine büyük katkısı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, böylece Türkiye'nin "dünyaya açılan penceresi" sloganıyla ülke tanıtımında ve ikili ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir. Türkiye'nin Fuarlar Birliği'ne üye (1948'den beri) tek genel ticari fuarıdır. Teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana çıktığı sektörler olan otomotiv, elektrik, elektronik, iş makinaları, gıda ve ambalaj makinaları gibi uzmanlaşmaya dayalı faaliyet alanları fuar etkinlikleri içinde ağırlıklı bir yer işgal etmektedir.

İzmir Enternasyonal Fuarı günümüzde, İzmir Kültürpark'ta yer alan pek çok fuarcılık etkinliğini düzenleyen İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) tarafından organize edilmektedir.

Fuar'ın tarihçesi

Fuar'da Eğlence Dünyası
1950'lerden itibaren büyük rağbet görmeye başlayan Fuar gazinoları çok kanallı televizyonlar dönemine kadar Türkiye eğlence hayatının zirvelerinden ve referanslarından biri olarak kalmışlardır. Fuar Göl Gazinosu, Mogambo Gazinosu, ismini Zeki Müren'in verdiği Manolya Bahçesi bu gazinoların en önemlilerindendir. Safiye Ayla, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Tanju Okan ve daha pek çokları, isimleri İzmir Fuarı ile özdeşleşmiş sanatçılardır. Günümüzde de Fuar günlerindeki müzik faaliyetleri daha ziyade açık hava konserleri ağırlıklı olarak sürdürülmektedir.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın doğuşu, 17 Şubat 1923'te (henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken) Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne uzanır. İktisat Kongresi ile eşzamanlı olarak bir ticari ürünler sergisi düzenlenmiş, sergi mekanı olarak İkinci Kordon'da Osmanlı Bankası'nın deposu olarak kullandığı Hamparsumyan binası seçilmiştir. Burada, el tezgahı ve küçük sanayi ürünleri; Isparta, Kula, Gördes, Uşak kilim ve halıları, yağ ürünleri, sabunlar, makarna ve unlu yiyecekler, kolonyalar, helvalar, ihraçlık pamuklar, ayakkabı, mobilyalar, deri ürünleri, tarım araçları, kiremit, tuğla, maden örnekleri, tütün, sigara, şarap örnekleri, kereste çeşitleri sergilenmiştir.

İzmir İktisat Kongresi Sergisi'nden sonraki ilk sergi Eylül 1927'de, "9 Eylül Mahalli Sergisi" adı altında Mithatpaşa Sanat Enstitüsü'nde açılmıştır. İzmir Ticaret Odası'nın teklifi ve İzmir Valisi Kazım Dirik'in kararı ile açılan sergide 71 resmi kuruluş, 195 yerli firma ve 9 ülkenin 72 kuruluşunun ürünleri sergilendi. Sergiyi 80 bin 744 kişi gezdi.

İkinci 9 Eylül Sergisi Eylül 1928'de yine aynı binada ve uluslararası düzeyde gerçekleşti. Sergiye 155'i yabancı olmak üzere 515 firma katıldı.

1935 İzmir 9 Eylül Panayırı dönemin İktisat Vekili Celâl Bayar tarafından açılmıştır. 311 bin kişinin gezdiği panayır, bugünün organize uluslararası fuarının öncüsü oldu. Fuar alanının temeli, evvelce 1922 İzmir Yangını'nda kül olmuş mahallelerin bulunduğu ve sonraki yıllarda şehrin ortasında bir pislik ve derbederlik yuvası haline gelmiş bulunan bugünkü yerinde 1 Ocak 1936'da törenle atıldı. 360 bin metre karelik alanın Kültürpark haline getirilmesi ve yılın belirli bir ayında bu alan üzerinde uluslararası bir fuarın gerçekleştirilmesi planlandı. Kültürpark alanının düzenleme çalışmaları, dönemin İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz'un ve gazeteci sıfatıyla Moskova kültürparkını gezmiş olan yardımcısı Suat Yurtkoru'nun yönetiminde olağanüstü çabalarla, proje aşamasında da dönemin Moskova Belediye Başkanı Bulganin tarafından görevlendirilen mimarların tasarımı çerçevesinde 1936 yılında tamamlanmış; bu tarihten itibaren İzmir Uluslararası Fuarı Kültürpark'ta açılmıştır. İzmir, Kültürpark ve Fuar adeta özdeşleşmiştir. Lozan Kapısı önünde yapılan coşkulu törene Mısır, Yunanistan ve Sovyetler Birliği'nden 48 yabancı kuruluş, 32 vilayet pavyonu ve 45 yerli kuruluş katıldı. 1937 İzmir Enternasyonal Fuarı, diğer yıllara göre çok daha büyük bir coşkuyla hazırlandı. Açılışı İktisat Vekili Celâl Bayar yaptı. Fuar'ın en büyük özelliği Kültürpark'ın sürekli bir kurumuna dönüşecek olan Paraşüt Kulesinin açılışı oldu. 104 yabancı şirketin katıldığı Fuar'da 424 yerli kuruluş temsil edildi. Bu rakamlar 1938 yılında fuarına 140 yabancı, 46 devlet kurumu ve 527 yerli kuruluşun, 60 bin metre kare fuar alanının eklenmesiyle hazırlanan ve açılışını Başvekil Dr. Refik Saydam'ın yaptığı 1939 fuarına 574 yabancı şirket. 27 devlet kurumu ve 333 yerli şirket katılmasıyla giderek arttı.

1940 yılında sürmekte olan II. Dünya Savaşı yüzünden katılımın olmayacağı ileri sürülmesine karşın yerler çok önceden kiralandı, ancak fuar zararla kapatıldı. Açılışı Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu yaptı. 30 Ağustos tarihinde Milli Piyango ilk kez fuarda çekildi. Fuara 243 yabancı, 463 yerli şirket katıldı. Savaşa karşın 1941 yılında Fuar hazırlıkları eksiksiz gerçekleşti. 1942 fuarı ise sürmekte olan savaş gerekçesiyle Hükümet kararı ile açılamadı. 1943 İzmir Enternasyonal Fuarı Başvekil Şükrü Saraçoğlu himayesinde açıldı. Ziyaretçi sayısı bir milyon kişiyi aştı. 1944, 1945, 1946 İzmir Enternasyonal Fuarı, "milli mahiyette" açılabildi. Uluslararası fuarlar 1947 yılından itibaren kesintisiz ve giderek önem kazanarak devam etti.

78. İzmir Enternasyonal Fuarı

.28 Ağustos – 6 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen 78. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, onur konuğu ülke Etiyopya, onur konuğu il Çanakkale olacak. Fuar teması ise İletişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon olarak belirlendi.

78. İEF’DE TEMA: IT

İEF’nin her yıl farklı bir tema çerçevesinde düzenlenmesine ilişkin çalışmalar, önemli bir mesafe kaydetti. Tema tercihinde yeni nesil sektörlere öncelik verilirken; tematik anlayış ticari katılıma dinamizm getirdi. Tema çerçevesinde düzenlenen etkinlikler ise yaşadığımız dönemin gündemiyle örtüştü.

Buna gore; teknolojinin en hızlı geliştiği dallardan biri olan iletişim teknolojileri ve telekomünikasyon hizmetleri günlük yaşamı yeniden belirlerken ve modern dünyayı biçimlendirirken, Türkiye’nin en eski fuar organizasyonunun teması da İletişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon oldu.

Bu yıl İEF’de, öncelikle haberleşme, yönlendirme ve bilgilendirme teknolojileri, bireysel ve kitle iletişim araçlarındaki son yeniliklerin tanıtımları yapıldı.

78. İEF ONUR KONUĞU İL : ÇANAKKALE

2005 yılından bu yana sürdürülen Onur Konuğu İl uygulaması bu yıl Çanakkale ile sürdü.

Çanakkale, 78. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, sanayi ve ticaretinin yanı sıra tarihsel zenginlikleri, yöresel kültürü, yemekleri, el sanatları, örf, adetleri ve diğer tüm yönleriyle kendisini tanıtma ve sergileme olanağını buldu.

Çanakkale, illerin başvuruları neticesinde, İZFAŞ Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar sonucunda 78. İEF’nin onur konuğu ili oldu.

Önceki yıllarda, sırasıyla Mardin, Uşak, Çorum ve Karabük İzmir Enternasyonal Fuarı’na onur konuğu il olarak katılmıştı.

78. İEF ONUR KONUĞU ÜLKE: ETİYOPYA

1992 yılından bu yana sürdürülen Onur Konuğu Ülke uygulaması bu yıl, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ile sürdü.

Şimdiye değin, sırasıyla Fransa, İtalya, Romanya, İsveç, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Bulgaristan, Moldova, Çin Halk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Mısır, Rusya Federasyonu, Tunus, Kazakistan, Ukrayna ve Küba’nın onur konuğu ülke olduğu fuarda, kuzey Afrika dışı bir Afrika ülkesi ilk kez onur konuğu oldu.

Ülkeler arası ticari ve sosyal ilişkilerin gelşitirilmesinde önemli katkı sağlayan onur konuğu ülke uygulamasında amaç, Etiyopya’yı kültürel boyutunun yanı sıra ticari ve yatırım olanaklarıyla tanıtmak olacak.

İZFAŞ Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar sonucunda 78. İEF’nin onur konuğu ülkesi olan Etiyopya, özellikle hidroelektrik santralleri başta enerji ve telekomünikasyon konusunda Türk yatırımcı bekliyor.

Yüzölçümü bakımından Afrika’nın en büyük ülkelerinden biri olan Etiyopya, tarihsel açıdan ise 3 milyon yıl öncesinde yaşayan atalarımızın ülkesi olarak kabul ediliyor.

Bir genel ticaret fuarı niteliği taşıyan ve Türkiye’nin en eski fuar organizasyonu olan İzmir Enternasyonal Fuarı’na her yıl 15 farklı ürün grubunda, yerli yabancı 1000’i aşkın firma, 60’a yakın ülke katılıyor ve 10 gün süreyle açık kalan fuarı, 1,5 milyon kişi ziyaret ediyor.


77. İzmir Enternasyonal Fuarı

77. İzmir Enternasyonal Fuarı ise 52’si yabancı, 791’i yerli toplam 843 firmanın katılımı ile 2008 yılında gerçekleşti. Onur konuğu ülkesi Küba, onur konuğu ili Karabük, teması "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" idi.

Fuar süresince 6 yabancı bakan, 4 bakan düzeyinde temsilci konuk eden İzmir’de, 77. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Küba, Fransa ve Özbekistan iş günü; Ukrayna iş forumu düzenlendi. Fuarın ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 1.5 milyon civarı olarak açıklandı.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.