Bosna

== Ç O K _ P U Ş T S U N U Z _ A-Q ==

Ç O K _ P U Ş T S U N U Z _ A-Q

== Ç O K _ P U Ş T S U N U Z _ A-Q ==

Açık kahverengi ile gösterilen yer Bosna.

Bosna (Kiril alfabesi'nde: Босна) kuzeyinde ve doğusunda Sava ve Drina, güneyinde Pannonia Ovası bulunan Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin kuzey bölümünü kapsayan tarihsel ve coğrafi bölgedir. Güneyinde Hersek bulunmaktadır.

Bosna'nın yaklaşık alanı 41,000 km² olup bugünkü Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin %80'ini kapsamaktadır. Bosna ve Hersek bölgeleri arasında resmi bir sınır olmamakla birlikte Ivan-planina gayri resmi sınırları oluşturmaktadır. Bosna ve Hersek isimleri ilk olarak Bosna Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ayrı bölgeleri tarif etmek için kullanılmıştır.

Bosna Madalyası, İmal Tarihi H.1299, M.1849

Bosna; Osmanlı Devleti hakimiyeti altında iken, ondokuzuncu yüzyıldan itibaren Rusyanın da teşviki ile karışıklıklara ve isyanlara maruz kalmıştır ve Sırplar tarafından 1849'da çıkartılan isyan Osmanlı birliklerinin bölgeye gönderilmesi ile bastırılmıştır. Bosnada çıkan isyanı bastıran subay ve askerler Bosna Madalyası ile taltif edilmişlerdir.

Kaynaklar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.