Cenabi Ahmet Paşa

Cenabi Ahmed Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Gürcü asıllıdır. Sarayda kilerbaşı ve çaşnigirbaşı görevlerinde bulundu.[1] Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim'in Kütahya'daki valiliklerinden dolayı Ankara'da oturmak üzre Anadolu Eyaleti valisi oldu. 1565 senesine kadar uzun müddet burada kaldı ve Ankara'da vefat etti.[2]

Kaynakça

  1. Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul, 2010, s.103,104
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 160
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.