Emekçi Hareket Partisi

Emekçi Hareket Partisi
Kısaltma EHP
Genel başkan Sibel Uzun
Genel sekreter Emre Öztürk
Kurucu Hakan Öztürk
Slogan(ları)

İşsize İş Bulun Ya Da Defolun! Adalet Yoksa; İşsizlik Çoksa; Söz, Yetki, Karar İktidar Halka!

Kadın Cinayetlerini Durdurun Ya Da Defolun!
Kuruluş tarihi 5 Ocak 2004
Öncülü Devrimci Yol
Üyelik  (2015) artış 63 [1]
İdeoloji Marksizm-Leninizm
Bilimsel sosyalizm
Siyasi pozisyon Aşırı sol
İnternet sitesi
http://www.ehp.org.tr/

Emekçi Hareket Partisi, 5 Ocak 2004 tarihinde kurulan, Marksist Leninist öğretiyi kendilerine yol edinmiş bir siyasi partidir.[2] ÖDP içerisinde Hareket adı ile yer almıştır. Daha sonra ÖDP ile Avrupa Birliği, F tipi cezaevleri gündemi ve Kürt sorunu konularında anlaşamayıp ayrılmıştır. Bu ayrışmadan sonra SDP'nin kuruluşu sürecinde yer almıştır. SDP’nin kuruluş sürecinde de Kürt sorunu konusunda fikir birliği sağlanamamış ve ayrılmıştır. Bu sürecin ardından Emekçi Hareket Partisi'nin kurulması kararı alınmıştır.

Çeşitli alan örgütlerine sahip olan EHP'nin kadın örgütü, EHP'li kadınlar, sosyalist feminist düşünceye sahiptir. Partinin gençliği EHP Gençliği, liseli örgütü Liseli Hareket, LGBTT örgütü ise EHP'li LGBTT'ler adını almıştır.

Emekçi Hareket Partisi 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'ni destekleyeceğini açıklamıştır. [3]

Tarihçe

Partinin çekirdeğini oluşturan Hareket grubunun oluşumu, 90'ların başında Devrimci Gençlik içinde yaşanan tartışmalar sonucu Eskişehir merkezli bir grubun kopmasıyla başlamıştır. 1990’lı yıllarda ÖDP içinde faaliyet gösteren Hareket grubu, yaşanan tasfiye ve ayrılma süreçleri sonucunda, Sosyalist Demokrasi Partisi’nin (SDP) kuruluşu sürecine katıldı. Ancak, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle SDP’den de ayrılan Hareket grubu, partileşme kararı alarak 5 Ocak 2004 tarihinde Emekçi Hareket Partisi (EHP) isimli kendi partisini kurdu.

Program

Parti programı şu tanımlama ile başlamaktadır:

Emekçi Hareket Partisi'nin Amacı,

Marksizm-Leninizm ışığında ve işçi sınıfının önderliğinde, kapitalizmi, sınıfları, sömürüyü, yabancılaşmayı ve tüm ezen ezilen ilişkilerini yeryüzünden silip komünizme ulaşmaktır.

Emekçi Hareket Partisi,

Enternasyonalist, demokratik planlamacı, özyönetimci, özgürlükçü, çoğulcu, kadınların kurtuluşundan yana, LGBTT toplumuna yönelik ayrımcılığı reddeden, bürokrasi karşıtı, demokrasiyi içselleştirmiş bir sosyalizmi benimser.

Yöneten yönetilen çelişkisini, eşitsizlikleri, kafa emeği ile kol emeği, şehirler ile köyler arasındaki farkları, faşizmi, ırkçılığı, şovenizmi, sömürgeciliği, erkek egemenliğini, heteroseksizmi, gerontokrasiyi, doğaya tahakkümü, militarizmi, sınırları, emperyalist savaşları ve onların yarattığı şiddeti ortadan kaldırmak için mücadele eder.

Emekçi Hareket Partisi’nin yolu,

Türkiye’de, emperyalist-kapitalist tekelci burjuva hâkimiyetini, üretim araçlarının özel mülkiyetini, mevcut üretim ve bölüşüm ilişkilerini, emekçilerin kendi özgücünden başka güçlere bel bağlamadan, burjuvazi ve burjuva devletten bağımsız örgütlü mücadelesiyle aşarak, sosyalist devrimle emekçilerin iktidarını kurmanın engebeli, dolambaçlı, sarp ve devrimci yoludur.

Emekçi Hareket Partisi,

Kesintisiz devrim kurgusunu temel kabul eden, işçi sınıfının öncülüğünü ve iktidarını esas alan, üçüncü bunalım dönemi olan son uzun daralma sürecinin devam ettiği çözümlemesini yapan, Kürt hareketini müttefiki olarak gören, aktüel enternasyonalist, kadınların, gençlerin, LGBTT toplumunun ezilmelerinin özgüllüğünü kuramlaştıran ve örgütlü olarak politize eden, sistem karşıtı ekolojist, Marksist-Leninist teorinin büyük ve bütünleştirici teori geleneğine bağlı, platonik üye ilişkisini reddeden, demokratik merkeziyetçi örgüt işleyişine sahip, teorik ve politik birliği olan bir partidir.

Politik Faaliyetler

Emekçi Hareket Partisi ülke içerisindeki pek çok alanda güncel mücadele yürüten bir örgüttür.

-Gençlik örgütü Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) içerisinde çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Gençler Meydana Eylem İnsiyatifi aracılığıyla işsizliğe ve YÖK'e karşı "Tunus, Tahrir, Madrid Sıra Taksimde" adlı oturma eylemleri düzenlemektedir.

-Kadın örgütü, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu aracıyla kadın cinayetlerine karşı sistematik olarak eylem ve yürüyüş örgütlemektedir; öldürülen kadınların davalarına katılmaktadır.

-Partinin İstanbul İl örgütü ise her cumartesi İHD tarafından düzenlenen Cumartesi Anneleri eylemine etkin bir şekilde katılmaktadır.

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Selahattin Demirtaş'ı desteklemiştir.

Dış bağlantılar

  • EHP web sitesi
  • Program Ve Tüzük

    Kaynakça

  • This article is issued from Vikipedi - version of the 8/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.