Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi
Slogan "Gazili Olmak Ayrıcalıktır"
Kuruluş 1926 [1]
Tür Devlet
Eğitim dil(ler)i Türkçe, İngilizce
Rektör Prof. Dr. İbrahim USLAN[2]
Akademik personel 4024
Kayıtlı yak. 77.000
Konum Ankara, Türkiye
Web sitesi gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1926 yılında Ankara'da kuruldu.

Tıp,Diş Hekimliği,Eğitim,Fen-Edebiyat,İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi önemli fakülteleridir.

Üniversitenin Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı ve Çubuk'ta yerleşkeleri bulunmaktadır.

Bunların dışında Gazi Üniversitesinin Ankara Ostim, Çankaya, Kızılay bölgeleri ve Ankara Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde de Meslek Yüksek Okulları ve Yüksekokulları bulunmaktadır.

Tarihçe

1926-1982: Enstitü Dönemi

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Gazi Üniversitesinin kuruluşu Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Ankara'da bir enstitü kurulması girişimiyle başlar. Kurulacak bu enstitünün temel amacı yeni Türkiye'nin öğretmen ihtiyacını karşılamaktır.[3] 1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak Konya'da açılan okul, 1924 yılında Ankara'da açılan Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Erkek İlk Muallim Mektebi birleştirilir ve günümüzde Gazi Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan bina Orta Muallim Mektebi ve Gazi Terbiye Enstitüsü adını alır, Musiki Muallim Mektebi de Enstitü’ye bir bölüm olarak eklenir. Daha sonraki yıllarda Okul, bünyesinde açılan pedagoji ve filoloji bölümleriyle kısa sürede öğretmen yetiştirmede ülkenin öncü ve önder bir eğitim kurumu olur. Adı 1929 yılında 'Gazi' adı başa getirilerek Gazi Orta Muallim Mektebi olarak değiştirilir ve 1976 yılına kadar bu adla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul, 1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü adını alır.

Gazi Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Müzik Eğitimi Bölümü 1937 yılında, 1941 yılında Fransızca Eğitimi, 1944 yılında İngilizce Eğitimi bölümü açıldı. 1979 yılında yapılan düzenlemeler sonucu eğitim süresi 4 yıla çıkarıldı ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirildi.[3]

1968 yılında kurulan Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu olarak kurulan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1978 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlanmış ve adı Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Gazi Üniversitesine bağlanmıştır.

Gazi Üniversitesi Türkiye'nin öğretmen yetiştiren ilk eğitim kurumudur.[3][4]

1971 yılında Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne başlanmıştır. 1979 yılına kadar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksekokulu olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak alınmıştır.

1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak Ankara'da kurulan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nde eğitim öğretime başlar. 1984 yılında yapımı başlanan bügünkü Gazi Üniversitesi Hastane binası 30 haziran 1986'da bitirilir ve Tıp Fakültesi Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinden ayrılarak yeni hizmet binasına taşınır.

1982-2006

1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü olarak kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü 1982 yılında 2809 sayılı kanunla,[5] Gazi Üniversitesine dönüştürülür. Gazi Üniversitesinin çatısı altında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları yer alır.

1966 yılında Ankara'da öğretime başlayan “Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu” ve 1967 yılında öğretime başlayan “Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu” ardından, 1968 yılında “Anadolu Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu” açılır. Bu üç yüksek okul, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin bünyesine katılıp, “Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulu” olarak birleştirilmiş ve aynı yıl kurulan “Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine” bağlanmıştır. Akademi, daha sonra 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi bünyesine alınmış ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi çatısı altında eğitim ve öğretime devam etmiştir

Ankara'da 1955 yılında eğitime başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971 yılında yürürlüğe giren 1472 sayılı yasa gereği, kendisine muadil özel yüksekokulların bağlanması ile eğitim-öğretim kapasitesini genişletmiştir. Akademiyi oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 1982 yılında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla, Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni oluşturmuştur.

1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlayan okul 1982 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adıyla üniversiteye bağlanmıştır.

1926 yılında Ankara merkezli olarak kurulan Gazi Üniversitesi, Ankara ili dışında da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiş, bu bölgelere fakülteler, yüksek okullar ve meslek yüksek okulları kurmuştur. Bu okulların büyük bölümü 2006 yılında kurulan yeni üniversitelerin temellerini oluşturmuştur. Kuruluş yıllarında 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran Gazi Üniversitesi 2006 yılına gelindiğinde Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmış 25'den fazla fakülte ve 20 den fazla yüksek okul ve meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerine devam etmekteydi. Bu okullar 2006 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinin temellerini oluşturdu.

2006-günümüz

2006 yılında Ankara dışı okulların Gazi Üniversitesinden ayrılması ve yeni açılan üniversitelere bağlanması sonucu fakülte sayısı 16'ya yüksek okul sayısı 4'e meslek yüksek okulu sayısı ise 8'e düştü.

2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

2009 yılında Eğitim Fakültelerinde yapılan düzenlemeler sonucu Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi'ne, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm Fakültesi'ne, Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.Yine aynı yıl 3 Ekim 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla [6] Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi eski adıyla Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi iki ayrı fakülte haline getirilmiştir.

2014 yılı itibari ile 21 fakülte, 7 enstitü, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 4 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 48 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Rektörlük Binası Tarihçesi

Gazi Üniversitesinin merkez yerleşkesinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının temeli 8 Ağustos 1927 yılında atılmış ve 1930 yıllarda da bitirilmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi birçok eseri bulunan Mimar Kemaleddin'in son eseridir. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 1984 yılında aldığı kararla Gazi Üniversitesi'ne devredilen bu bina, bugün üniversitenin Rektörlüğü, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, laboratuvarlar, Resim Heykel Müzesi ve Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır, ayrıca binanın üstünde bir gözlemevi bulunmaktadır; ancak şu an faaliyette değildir. Ankara'nın mimarisi ve tarihini yansıtan bina ve mimarı Mimar Kemaleddin'in portresi 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle giren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dokuzuncu emisyon banknotlarından olan 20 Türk Lirası banknotunun arka yüzünde kullanıldı.

Akademik Birimler

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarlar

Fakülteler

Enstitüler

Yüksek Okullar

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
 • Tapu Kadastro Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulları

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Maliye Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
 • Atatürk Meslek Yüksekokulu
 • Ankara Meslek Yüksekokulu
 • Gazi Meslek Yüksekokulu
 • Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 • Ostim Meslek Yüksekokulu
 • Kazan Meslek Yüksekokulu

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

  • Enformatik Bölümü
  • Yabancı Diller Bölümü
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
  • Türk Dili Bölümü
  • Güzel Sanatlar Bölümü

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi (ARÇED)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
 • Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM)
 • Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZİBİTEM)
 • Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BİOKAM)
 • Çocuk Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Deniz ve Su Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Deprem Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEPAR)
 • Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon Araştırma Merkezi (GEÇER)
 • Fotonik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Gazi Stratejik Araştırma Merkezi (GASAM)
 • Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YİGEM)
 • Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR)
 • Görme ve Öğrenme Yetersizliği Olan Çocukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖYÇEM)
 • Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • İmmünoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Karayolu Ulaştırması Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER)
 • Karadeniz Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi
 • Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi
 • Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Moleküler Biyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Nanotıp ve İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Non-İyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (GNRK)
 • Nöropsikiyatri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Ortadoğ ve Orta Asya Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANTUM)
 • Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM)
 • Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
 • Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER)
 • Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşi Veli Araştırma Merkezi
 • Türk Müzik Eğitimi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi
 • Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR)
 • Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
 • Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yaşam Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilim, Kültür, Sanat ve Yaşam

Gazi Üniversitesi Kütüphaneleri

Merkez Kütüphane

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılından 2004 yılına kadar İ.İ.B.F. bahçesinde bulunan 2000 m²'lik binasında hizmetlerini sürdürmüştür. 27 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü içinde bulunan 11.000 m²'lik yeni binasında hizmet verilmeye başlamıştır. Merkez Kütüphanesi 7 gün 24 saat araştırmacılara açık olarak faaliyet göstermektedir.

Kütüphane hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından merkezi olarak yürütülmektedir. Merkez Kütüphane 7 gün 24 saat açık olarak faaliyet göstermektedir.

Merkez Kütüphane Üniversitenin öğrencileri ile akademik ve idari personele üye olmak koşuluyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, dışarıdan gelen araştırmacılar da kütüphane koleksiyonunda bulunan her türlü bilgi kaynağından kütüphane içinde yararlanabilmektedirler.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda 172.678 adet kitap, 66.523 adet ciltli dergi, 12.342 adet yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 251.543 cilt yayın bulunmaktadır. Abone olunan süreli yayın sayısı 685'i yabancı, 629'u Türkçe olmak üzere toplam 1.314 adettir. 2006-2007 eğitim yılı itibarı ile yaklaşık 30.000 adet elektronik dergi, 30.000 adet elektronik kitap ve 41 adet veri tabanına erişim sağlanmaktadır. Her yıl koleksiyona 10.000-15.000 cilt yeni yayın eklenmektedir.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili kitaplar NLM (National Library of Medicine), diğer konulardaki kitaplar LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Merkez Kütüphanede okuyucuların, yaklaşık 200 bilgisayar ile çevrim içi veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel amaçlı internet kullanmaları ve OPAC terminaller üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları ve çevrim içi veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için "Kütüphanelerarası İşbirliği" yoluyla yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerden ödünç kitap ve makale fotokopileri getirtilerek öğretim üyelerinin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmaları sağlanmaktadır.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Uzmanlık Kütüphaneleri Merkez Kütüphane dışında koleksiyonunda ilgili branşlar ile ilgili spesifik kitaplara sahip olan kütüphanelerdir. Bu kütüphanelerde yaklaşık 80 bine yakın kitap bulunmaktadır. Bu kütüphaneler;

Yaklaşık 25.000 bin kitap koleksiyonu ile Gazi Üniversitesinin en büyük uzmanlık kütüphanesidir. Merkez kampüste hizmet vermektedir.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Fen- Edebiyat Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. İlgili branşlarda uzmanlık kitaplarına sahiptir. Merkez kampüste hizmet vermektedir.

Gazi Üniversitesi Emek Kampüsünde hizmet vermektedir. İletişim, Hukuk ve Diş hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından kullanılmaktadır. İlgili branşlarda uzmanlık kitaplarına sahiptir. Emek kampüsünde hizmet vermektedir.

1400 m² bir alanda Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile işbirliği içerisinde hizmetini sürdürmektedir. Kütüphanede 20.000 kitap, 44'ü yabancı olmak üzere 145 süreli yayın ve 1300 yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır. Kütüphane Gazi Üniversitesi Maltepe Kampüsünde bulunmaktadır. Kütüphane eğitim dönemi boyunca 8.30-19.00 ve yaz tatili döneminde de 8.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yaklaşık 20 bine yakın kitap koleksiyonuna sahiptir. Merkez kampüste hizmet vermektedir.

Yayınları

Kültür, Yaşam Merkezleri ve Konferans Salonları

Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası giriş katında bulunan tarihi salon; 2013 yılında geniş kapsamlı bir tadilattan geçerek yenilenmiştir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) içinde bulunmaktadır. 450 kişilik kapasitesi ile başta Gazi Üniversitesi Tiyatro Kulübü (GÜTİK) olmak üzere tiyatro çalışmaları, sinema gösterileri, konserler; konferans, panel, sempozyum, seminer vb. bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

Gazi Üniversitesi Rektörlük/Beşevler kampüsü içinde faaliyet gösteren Gazi Kültür Merkezi[7] 700 kişilik kapasitesi ile çeşitli organizasyonlarda kullanılmaktadır. 2013 yılında yenilenmiştir.

Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu 1968 yılında Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsünde hizmete girmiştir. 437 kişi kapasiteli salonun biçimi kuyruklu bir piyanoya benzemektedir. Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı derslikleri ile yan yana bulunan salon hizmete girdiği tarihten beri birçok organizasyona ev sahipliği yapmıştır.

Gazi Üniversitesi merkez kampüs sınırları içinde bulanan Gençlik Merkezi üniversite öğrencilerine hizmet vermektedir. Üst katında büyük bir bowling salonu bulunmaktadır.

Spor Merkezleri

Gazi Üniversitesi Spor Kulübü başta futbol ve basketbol olmak üzere toplam 14 farklı branşta faaliyet gösteren Ankara'nın en büyük spor kulüplerinden biridir. Merkez kampüs ve diğer kampüslerde bulunan 40'a yakın spor tesisleriyle Gazi Üniversitesi Spor Kulübü birçok başarıya imza atmıştır. Kulüp 1985 yılında kurulmuştur ilk adı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Kulübüdür daha sonra Gazi Üniversitesi Spor Kulübü olarak değiştirilmiştir. Kulübün renkleri; mavi-lacivert, beyazdır. Kulübün merkezi Ankara’dır[9].

Müzeler

1979 yılında kurulmuştur. Resim Heykel Müzesi resim, baskı resim, heykel-seramik eserler sergilenen bir sanat müzesidir. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasına bulunmaktadır.

1974 yılında açılmıştır. Bünyesinde 1000'e yakın sanat eseri barındırmaktadır. Yöresel giysiler, işlemeler, takılar, çoraplar, dokumalar, oyalar sergilenmektedir.

23 Eylül 2005 tarihinde açılmıştır. Objelerin sözlü kültürde yer almış oldukları bağlam ve sözel doku ile sergilendikleri iki salondan oluşmaktadır. Müzede yaklaşık olarak 2000 nesne sergilenmektedir.

1982 yılında kurulmuştur. Müzenin çalışmaları özellikle Türkiye böcek faunası üzerine yoğunlaşmıştır. Müzenin böcek ve diğer karasal eklem bacaklıları içine alan koleksiyonunda yaklaşık 300.000 civarında örnek bulunmaktadır

Gazi Teknopark

Gazi Üniversitesi STARLAB logosu

Gazi Teknopark Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yaklaşık 59.000 m² m²’lik bir alanda 2007 yılında kurulmuştur. Gazi Teknopark yeni kurulmuş ve gelişmekte olan küçük firmaların desteklendiği merkezdir. Teknopark'ta mevcut 72 firma faaliyet göstermektedir. Teknopark bünyesinde otel, spor merkezleri, konferans ve toplantı salonları bulunmaktadır. Kısa bir tarihi olmasına rağmen Gazi Teknopark kısa sürede Türkiye'nin en önemli Teknoparkları arasına girmiştir. Endürsti sekterliğinin Mümin Deligezer yapmaktadır.

STARLAB

Gazi Üniversitesi STARLAB (Semiconductor Technologies Advanced Research Laboratory) Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı 2001 yılında sivil ve askeri amaçlar için geliştirilecek elektro-optik cihazların temel malzemesi olan yarı iletken malzemelerin üretilmesi ve bu alanda araştırmacıların yetiştirilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulmuştur. Bünyesinde 9 ileri araştırma laboratuvarı bulunan STARLAB "İleri Araştırma ve Eğitim Programları" projesi kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde kurulan bir laboratuvarlar bütünüdür.

Özel Okullar ve Anaokulları

Anaokulu Logosu

1998 yılında Gazi Üniversitesi Vakfı Bünyesinde kurulan özel okullar Gazi Üniversitesi Maltepe Kampüsünde bulunmaktadır.[10] Bu okullar kuruluşundan bugüne Ortaöğretim Geçiş Sınavı'nda, birçok bilimsel yarışmalarda ve spor müsabakalarında önemli dereceler elde etmişlerdir.[11][12][13][14]

1950 yılında beri hizmet veren Gazi Üniversitesi Anaokulları okulöncesi eğitimde farklı modellerin denendiği ve birçok başarılı meslek elemanı yetiştiren öncü kuruluşlardan biridir. Anaokulları Gazi Üniversitesi Rektörlük/Beşevler Kampüsünde bulunmaktadır.

Kaynaklar

Dış bağlantılar

Koordinatlar: 39°56′20″K 32°49′20″D / 39.93889°K 32.82222°D / 39.93889; 32.82222

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.