Yeoryos Akropolitis

Yeoryos Akropolitis (Yunan: Γεώργιος Ακροπολίτης, 1217, Konstantinopolis - 1282, Konstantinopolis), Bizanslı bilgin ve devlet adamıdır.

Bizans İmparatorluğu'nun 1204-61 arasındaki tarihini ele alan Khronike syngraphe (Vakayiname) adlı yapıtıyla tanınır. Doğu ve Batı kiliselerini uzlaştırma girişimlerinde önemli rol oynamıştır.

Akropolitis, o dönemde Nikea'da (günümüzde İznik) bulunan imparatorluk sarayında yetişti. İmparator III. Yannis Vatatzes ile onu izleyen II. Teodor Laskaris ve VIII. Mihail Paleologos zamanlarında önemli devlet görevlerinde bulundu. 1244'te bütün devlet işlerini denetlemekle görevli büyük logothete olarak atandı. II. Teodor tarafından batı eyaletlerinin yöneticiliğine getirildi. 1257'de Epir Despotu Mihail Angelos'a karşı savaşan orduyu yönetti ve tutsak düştü. Daha sonra serbest bırakılan Akropolitis, 1261'de Konstantinopolis'in (İstanbul) Haçlılardan geri alınması üzerine kente döndü. Batı ve Doğu kiliselerini birleştirmek amacıyla yapılan görüşmelerde ve gene bu amaçla 1274'te toplanan İkinci Lyon Konsili'nde İmparator VIII. Mikhail'i temsil etti. Bu konsilde imparator adına Roma'nın üstünlüğünü kabul etti. 1282'de Trabzon Rum imparatoru II. Yuhannes'e elçi olarak gönderildi. Geri dönüşünde kısa bir süre sonra öldü.

Akropolitis'in Bizans İmparatorluğu tarihi, olaylara ilişkin ilk elden bilgilere dayanır. İlahiyat ve retorik alanındaki çalışmalarının yanı sıra şiir de yazmıştır.

Kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.