Hegel'in Hak Felsefesinin Eleştirisi

Hegel'in Hak Felsefesinin Eleştirisi (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie) 1843 yılında Alman, siyaset felsefecisi Karl Marx tarafından yazılmış; basılmamış bir eserdir.

Giriş kısmı hariç bu eser, yazarı hayatta iken basılmamıştır, bu çalışmasında Marx,Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in 1820 yılında yayınlanmış olan Hak Felsefesinin Öğeleri isimli kitabını paragraf paragraf yorumlamıştır. Bu eserde Marx'ın önemli eleştirilerinden biri Hegel'in diyalektik argümanlarının soyutlama ile başlamasıdır.

Bu çalışma, Ludwig Andreas Feuerbach'ın çalışmasından elde edilen bilgilerle Marx'ın özel olarak geliştirdiği yabancılaşma teorisinin formüllerini içermektedir. Sivil toplum ve siyasal toplum arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi etrafında gelişen çalışmanın ekseni giriş kısmında Marx'ın meşhur dinin gördüğü işlev hakkındaki yorumlarını da içermektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.