I. Aleksandros Balas

I. Aleksandros Balas
Ἀλέξανδρoς Bάλας
I. Aleksandros Balas

Aleksandros Balas'ın bastırdığı gümüş sikke. Yunanca ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ "Basil Aleksandros" yazmaktadır. Tarih olarak yazan ΓΞΡ (163) Selevkus devrinin kaçıncı senesi olduğunu gösterir.
Selefkos Kralı
Hüküm süresi MÖ 150 - MÖ 146
Önce gelen I. Demetrius Soter
Sonra gelen II. Demetrius Nikator
Eş(leri) Kleopatra Tea
Çocukları VI. Antiokhos Epifanes)
Hanedan Selefkos Hanedanı
Ölüm MÖ 146
Nebati
Dini Çoktanrılı Antik Yunan dini

I. Aleksandros Balas (Yunanca:Ἀλέξανδρoς Bάλας), MÖ 150-146 yılları arasında Selefkos Devleti'nin kralıydı.

Hayatı

İzmir'in yerlisi ve asil olmayan bir aileye mensup olarak bilinir. Bununla birlikte o IV. Antiokhos Epifanes'in ve IV. Laodike'nin oğlu olduğunu öne sürerek Seleukos tahtına varis olduğunu ilan etti. IV. Antiokhos dönemi Seleukos yöneticilerinden - ve Medya'da bağımsızlığını ilan ettikten sonra I. Demetrius Soter'e yenilip öldürülen Timarkhos'un kardeşi- Hrakleides'in desteğiyle Balas, kızkardeşi VI. Laodike ile beraber tahtın verasetini sahiplendi.

Roma Senatosu, Mısır'da Ptolemaios Philometor ve diğerleri I. Aleksandros Balas'ın iktidarını tanıdılar. Ptolemaios hanedanından Kleopatra Tea ile evlendi. Başlarda yenilse de nihayetinde Balas, I. Demetrius Soter'i MÖ 150'de mağlup etti. I. Aleksandros'in Seleukos tahtındaki konumunu sağlama aldıktan sonra disiplinini kaybedip müsrif bir hayat yaşadığı iddia edilir. Seleukos parasındaki resimleri I. Ptolemaios'un benzeri olarak bastırmasının sebebi olarak Ptolemaiosların desteğiyle iktidarını devam ettirdiği iddiası öne sürülür.

I. Demetrios Soter'in oğlu II. Demetrius Nikator bir fırsattan faydalanarak babasının tahtını ele geçirmek için ayaklandı. I. Aleksandros'in kayınpederi durumundaki Ptolemaios Philometor, II. Demetrius'un safına geçmeyi tercih etti. Bunun ardından MÖ 145 Antakya Muharebesi'nde Balas yenildi. Bu savaş Onoparus Muharebesi olarak da bilinir.

Balas bir Nebati şehzadesine sığınmak üzere kaçtı. Sığındığı şehzade onu katledip kafasını -Balas'la yaptığı savaşta ölümcül bir yara almış olan- Philometor'a yolladı. Philometor da aynı sene, savaşta aldığı yaralar sonucunda öldü.

Olumunden 15 yil sonra Misirli asilli bir maceraci oldugu kabul edile,n duzmece bir taht gasipcisi olan II. Aleksandros Zabinas babasinin I. Aleksandros Balas oldugunu ilan ederek MO. 128-Mo123 doneminde Seleukos İmparatorluğu imparatoru olmustur.

Dış bağlantılar

I. Aleksandros Balas
Doğumu: -- Ölümü: MÖ 146
Önce gelen
I. Demetrius Soter
Seleukos Kralı
MÖ. 150 MÖ. 146
Sonra gelen
II. Demetrius Nikator
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.