I. Germanos

Aziz I. Germanos (d. y. 634, Konstantinopolis [İstanbul] - ö. y. 732, Platonium, Atina yakınları; yortu günü, 12 Mayıs), ikonoklast (tasvir kırıcı) harekete karşı resmi kilise öğretisini savunan Konstantinopolis patriği (715-730) ve ilahiyatçı.

Germanos'un soylu olan babasını İmparator VI. Konstantinos 668'de idam ettirmişti. Bunun üzerine başkaldıran Germanos hadım edilerek Ayasofya Kilisesi'ne sokuldu. Daha sonra ilahiyat danışmanı olarak göz dolduran Germanos, imparatoru etkiledi ve Monotelitleri mahkum eden III. Konstantinopolis Konsili'ni (680-681) toplantıya çağırmasını sağladı. Germanos yaklaşık 705'te Kyzikos (Erdek) piskoposu oldu ve 712'de İmparator Philippikos Bardanes tarafından Monotelit öğreti üzerindeki yasağı kaldıran bir kilise kararını imzalamaya zorlandı. Resmi öğretiyi savunan İmparator II. Anastasios, Ağustos 715'te Germanos'u Konstantinopolis patrikliğine yükseltti. Germanos aynı yıl yerel bir konsey toplayarak Monotelit öğretiyi bir kez daha mahkum etti. Daha sonra, İsa'nın insani ve tanrısal iki doğasına ilişkin resmi öğretiyi açıklayan bir kitapçık yazdı; kitapçığı Monofizit etkilerden kurtarmak istediği Ermeni Kilisesi'ne sunduysa da bu çabasında başarısızlığa uğradı.

Konstantinopolis'in 626'daki Pers kuşatmasıyla 718'deki Arap saldırısından kurtulması onuruna Meryem Ana adına bir şükran ayinini kurumlaştırdı. İmparator III. Leon'un 727'de başlattığı ikonoklast harekete karşı direnişin başını çeken Germanos 730'da patriklikten ayrıldı ve imparatorun resmi öğretiye karşı tutumunu onaylamaktansa Yunanistan'daki malikanesine çekilmeyi yeğledi. Tarihsel incelemesi De haeresibus et synodisi'yi (Heretik Görüşler ve Sinodlar Üzerine) bu dönemde yazmış olabilir. 754'te ikonoklast hareketi savunan kilise önderlerince mahkum edildiyse de 787'de II. Nikaia Konsili'nde aklandı.

Yapıtları İmparator III. Leon'un emriyle yakıldığı için Germanos'un çalışmalarından pek azı günümüze ulaşmıştır. Ad Armenos'un (Ermenilere Mektup) yanı sıra ikonoklast harekete karşı üç kitapçık ve Meryem Ana'ya ibadetin tarihiyle ilgili yedi konuşma Germanos'un sayılmaktadır. Meryem Ana'ya ibadetin kararlı bir savunucusu olan Germanos'un çalışmaları, ilahiyatta Meryem Ana'yı doğaüstü kutsamanın aracısı sayan yaklaşım konusunda önemli bir kaynaktır.[1]

Kaynakça

Önce gelen:
VI. John
Konstantinopolis (İstanbul) Patriği
715-730
Sonra gelen:
Anastasios
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.