I. Sergios

Sergios (d. ? - ö. 9 Aralık 638, Konstantinopolis İstanbul), ilahiyatçı ve 610-638 arasında Konstantinopolis (İstanbul) patriği.

İstanbul) patriği görevinde bulunmuş en etkili kilise adamlarından biridir. Pers ve Avar istilalarının püskürtülmesi sırasında Doğu Roma imparatoru Herakleios'u (hükümdarlığı 610-641) desteklemiş, İsa'nın doğası konusundaki yaklaşımıyla Doğu Hıristiyanları arasında uzlaşma sağlamaya çalışmıştır.

Sergios Monofizit ilahiyatçıların görüşleri ile Kalkedon (Kadıköy) Konsili'nin (451) kararları arasında bir uzlaşma sağlanması için yoğun çaba harcadı. Ama İsa'nın işlevsel açıdan insani nitelikteki doğasına ağırlık verdiği gerekçesiyle Monofizitlerin artan direnişiyle karşılaştı. Yaklaşık 633'te, İsa'nın iki doğa barındırmasına karşın tek edimi (energeia) olduğunu öne süren ve monoenerjizm adıyla bilinen öğretisi Herakleios'un onayını kazandı. Gene aynı dönemde, İskenderiye patriği Kyros da öğretiyi onayladığını bildirdi. Papa I. Honorius (hükümdarlığı 625-638) ise öğretinin daha açık biçimde ifade edilmesi gerektiğini belirtti. Kudüs patriği Sophronios'un şiddetle eleştirdiği öğreti sonuçta III. Konstantinopolis Konsili'nde (680-681) hem Doğu, hem de Batı kiliselerince reddedildi.

Uzlaşma arayışını sürdüren Sergios, 638'de Monotelitizm öğretisini geliştirdi. Herakleios'un aynı yıl yayımladığı Ekthesis (İman Açıklaması) adlı fermanında bu öğretiye yer vermesi, hem Monofizitler, hem de resmi öğretiyi savunanların tepkisine yol açtı. Batı Kilisesi de 649'da öğretiyi heretik ilan etti. Ama Sergios'un bu çabaları kilise ile imparatorluk yönetimi arasındaki işbirliğinin ve Konstantinopolis patrikliğinin papalık karşısındaki özerkliğinin güçlenmesine katkıda bulundu.

Kaynaklar

Önce gelen:
Thomas I
Konstantinopolis (İstanbul) Patriği
610-638
Sonra gelen:
Pyrrhus I
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.