Monotelitizm

Monotelitizm; Hristiyan ilahiyatında İsa’da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin.

Bu doktrin, 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 624'lerde Doğu Roma imparatoru Herakleios (hükümdarlığı 610-641), diofizit ve monofizit düşünceleri uzlaştırmak için bir ara formül bulmaya çalıştı ve nihayet, İsa'da iki tabiatla birlikte sadece bir enerji olduğu belirtildi. 634'te İstanbul piskoposu I. Sergios'un, İsa’daki bu bir enerji konusunda Papa I. Honorius'a sorduğunda, onun "tek irade" cevabını verdiği belirtilir. Bu bir irade doktrini önceleri kabul görmüş olsa da 681'deki Üçüncü İstanbul Konsili'nde İsa'da insani ve ilahi iki ayrı iradenin bulunduğu kabul edilerek, Monotelitizm doktrini ve taraftarları aforoz edilmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.