IV. Baldwin

IV. Baldwin

IV. Baudoim'in taç giyme töreni
Kudüs Kralı
Hüküm süresi 11 Temmuz 1174 – 15 Mart 1185
Önce gelen I. Amalrik
Sonra gelen V. Baldwin
Hanedan Anjou Hanedanı
Babası I. Amalrik
Annesi Agnes Courtenaylı
Doğum Yaz başları 1161
Kudüs
Ölüm 16 Mart 1185
Kudüs
Defin Kutsal Kabir Kilisesi, Kudüs

Kudüs Kralı IV. Boudouin Cüzzamlı, (1161 - 16 Mart 1185), 1174 ve 1185 arasında Kudüs merkezli Kudüs Kralıydı. I. Amalrik ve Courtenay'lı Agnes'in oğludur.

Çocukluğu

IV. Baudouin çocukluğunda babasının Kudüs’teki sarayında büyüdü. Yafa ve Ashkelon kontesi olan, babasının sonradan boşandığı ve gelecekte Sidon Lordluğu’nun leydisi olacak olan annesiyle çocukluğunda pek zaman geçirmedi. Baudouin, tarihçi Surlu Vilyam tarafından eğitildi. Vilyam bir gün genç prens hakkında üzücü bir şey keşfetti; bir gün prens ve arkadaşları oynuyorlardı, birbirlerinin kollarına tırnaklarını geçirerek birbirlerini yaralamaya çalışıyorlardı fakat Baudouin acı hissetmiyordu. Vilyam bunun ciddi bir hastalığın işareti olduğunu hemen anladı fakat birkaç yıl sonraya kadar kesin olarak cüzzam teşhisi konmadı ve ergenlik ile birlikte hastalık hızlandı.

Tahta çıkması

Arkadaşlarıyla tırnak geçirme oynayan IV. Baldwin'in acı hissetmediğini farkeden Surlu Vilyam. (sağda)

Baldwin'in babası I. Amalrik 1174’te öldü ve Baldwin 13 yaşında taç giydi. Erişkin olmadığı dönemde Kudüs ard arda iki naip tarafından yönetildi. Önce Plancy'li Miles, daha sonra babasının kuzeni Trabluslu III. Raymond. 1175’te Raymond, Selahaddin Eyyubi ile bir anlaşma yaptı.

Baldwin'in, cüzzamlı olduğu için uzun süre hüküm sürmesi ve bir varis yapabilmesi beklenmiyordu. Saraydakiler ve Lordlar kozlarını prenses Sibylla ve babalarının ikinci evliliğinden üvey kız kardeşleri olan prenses Isabella üzerine oynadılar. Sibylla büyük halası tarafından Bethany manastırında büyütülürken, Isabella, annesi Maria Komnena’nın Nablus’taki sarayında büyüyordu.

III. Raymond’un naipliği Baldwin’in ikinci taç giyme yıl dönümünde sona erdi, artık genç kral gerekli yaşa gelmişti.

Hükümdarlığı

IV. Baldwin'in Cennetin Krallığı filminde tasviri.
IV. Baldwin ve Châtillonlu Renaud 1177'de Selahaddin'in ordusunu bozguna uğratmıştır.

Baldwin, Raymond’un Selahaddin Eyyubi ile yaptığı anlaşmayı onaylamadı, Şam ve Bekaa Vadisi’ne akın düzenledi. Dayısı III. Joscelin'i Urfa Haçlı Kontluğu'na tayin etti. III. Joscelin 1164'te Nureddin Zengi tarafından Harim Savaşı'nda esir alınmış, 1176'ya kadar mahkum kalmış ve 1176’da kız kardeşi ve IV. Baldwin'in annesi Agnes tarafından muhtemelen kraliyet hazinesi destekli 50.000 dinar fidye karşılığında serbest bırakılmıştı.

Kral naibi olarak III. Raymond, Prenses Sibylla’nın hem Kutsal Roma Germen imparatoru I. Frederick, hem de Fransa kralı VII. Henry’nin kuzeni olan Montferrat'lı William’la evlenmesi için görüşmelere başlamıştı. William bu evlilik üzerine Yafa ve Ashkelon kontu olmuştur. William’ın, Baldwin’in hastalığı nedeniyle krallık yapamayacak duruma geldiği anda yeni kral olup Sibylla ile birlikte krallığı yöneteceği umuluyordu. Bu arada Baldwin, Selahaddin Eyyubi’nin Mısır'daki ana askeri gücüne bir saldırı planlıyordu. Bizans'ın deniz gücü desteğini almak için Eski Antakya prensi Raynald of Châtillon’u I. Manuil Komnenos’a elçi olarak gönderdi.

Baldwin, Raynald of Châtillon ve Montferrat'lı William iş birliği ile güney savunmasını sağlama almayı denedi. ancak William haftalarca süren bir hastalıktan sonra Ashkelon’da öldü ve geleceğin V. Baldwin’e hamile Sibylla’yı dul bıraktı. Üç ay sonra, ağustosta kralın kuzeni ve aynı zamanda Fransa’da bir kont olan I. Philip Haçlı seferi ile Kudüs’e geldi. I. Philip, Baldwin’in kız kardeşlerini kendi vassallarıyla evlendirmek istedi. Philip, Baldwin’in baba tarafından en yakın akrabası sıfatıyla III. Raymond’un naipliğini almak istedi. Krallık konseyi bu öneriyi reddederken İbelin'li Baldwin herkesin önünde I. Philip’i aşağıladı.

25 Kasım 1177'de Kral IV. Baldwin ve Châtillonlu Renaud, Selahaddin'i Tapınak Şövalyeleri yardımıyla Montgisard Muharebesi'nde mağlup etmiştir. Aynı yıl Baldwin, üvey annesi Maria Komnena’nın İbelinli Balian’la evlenmesine izin verir. ancak bu riskli bir karardır, İbelin ailesinin tutkularını alevleyip Maria Komnena’nın referansıyla Sibylla ve İsabella’yı da ailelerine katmayı denemelerine neden olacaktır.

IV. Baldwin 1179’da Kuzeyde bazı askeri başarısızlıklarla tanıştı. 10 Nisan’da Banias’a bi akın yönetti fakat Selahaddin’in kuzeni Faruk Şah tarafından bir saldırıya uğradı. Baldwin atının korkup kaçmasıyla tesadüfen kurtuldu. Krallığın en saygıdeğer Constable’larından Toron’lu II. Humphrey ölümcül bir şekilde yaralandı. 10 Haziran’da Sidon çevresindeki süvari akınlarına cevap olarak Baldwin, Raymond ve tapınakçıların VIII. Büyük Üstadı Odo de st Amand ile birlikte Lübnan'a bir kuvvet götürdü. Litani Nehri üstünde bir kısım süvariyi öldürdüler fakat Selahaddin Eyyubi’nin ana gücüne yakalandılar. Kral atsızdı ve yardım olmadan ata binemiyordu, başka bir şövalyenin arkasında taşınarak savaş alanından uzaklaştırıldı. Kont Raymond Tyre’a kaçtı. Kralın üvey babası Sidon’lu Reginald bi kısım insanı kurtardı fakat büyük üstad İbelinli Baldwin, Tiberyalı Hugh ve Raymond’un üvey oğullarından biri esir düştü.

23 Ağustos 1179’da Selahaddin Jacob's Ford kalesine ulaştı. Baldwin ve Chastellet arasındaki haberleşme yavaştı. Müslümanlar kalenin altındaki tüneli yaktılar, duvarlar çöktü. Kuşatma başladıktan 6 gün sonra Selahaddin kaleyi ele geçirmişti. 700 şövalye, mimar ve inşaat işçisi öldürüldü, 800’ü esir alındı. Baldwin ordusuyla geldiğinde yıkılmış kalenin dumanı tütüyordu. Baldwin Tiberya'ya geri döndü. Birçok tarihçi bu olayın Kudüs’ün Müslümanlarca tekrar ele geçirilmesini kolaylaştırdığını düşünüyor.

Baldwin 1180 yazında Toron'lu II. Humphrey'den sonra "constable" olan ve 1179-1194 yılları arasında bu görevi yürüten I. Lüzinyanlı Amalric’ın kardeşi Lüzinyanlı Guy ile Sibylla’yı evlendirdi. Asıl amaç krallığa dış yardım getirebilme potansiyeli olan yabancı birini hanedanlığa katmaktı. Lüzinyanlı Guy, Kerak’taki uygun pozisyonu sayesinde Mısır ve Şam arasındaki ticaret kervanlarını yağmayalayan Châtillonlu Renaud ile müttefik oldu. Selahaddin bu yağmalamalara misilleme yapmak istedi ve 1182’de Belvoir Kalesi savaşı oldu. Bu bir savaştan ziyade atışma şeklinde geçti ve bir sonuç çıkmadı. Bu olaydan sonra çok zaman geçmeden Baldwin cüzzam yüzünden tamamen güçsüz düştü, kör olmuştu ve yürüyemiyordu. Lüzinyanlı Guy’ı naip olarak atamak zorunda kaldı. Ancak 1183’te Lüzinyanlı Guy onu hayal kırıklığına uğrattı. Lüzinyanlı Guy, Châtillonlu Renaud’un üvey oğlu Toron’lu IV. Humphrey ile Baldwin’in üvey kardeşi İsabella’nın Kerak’taki evlilik törenlerinde bulunuyordu ancak törenler Selahaddin’in Kerak kalesini kuşatmasıyla yarıda kaldı. Tüm sosyete Kerak'ta kapana kısılmıştı. IV. Baldwin hasta haliyle elinde kalan askeri güçle Kudüs’ten Kerak’a geldi ve kuşatmayı kırdı. Fakat Lüzinyanlı Guy, Selahaddin Eyyubi ve ordusuyla savaşmayı reddetti ve Selahaddin kolayca geri çekildi. Baldwin bu durumu kabul edemedi ve Guy’i naiplikten aldı. Gözden düşen Lüzinyanlı Guy, karısı Sibylla’yı da alarak Ashkelon’da inzivaya çekildi.

IV. Baldwin görünürde kız kardeşine kin tutmamasına rağmen onu verasetten atarak 5 yaşındaki yeğeni Montferrat’lı Baldwin’i annesi Agnes, üvey babası Sidon'lu Reginald, Raymond ve birçok baronun desteğiyle varisi ve halefi olarak atadı. Daha sonra Baldwin, Guy ve Sibylla’nın evliliğini bozmayı denedi. Fakat çift, bu girişimlere direndi. Sıklıkla cüzzam yüzünden acı çekmesine ve naipler aracılığıyla hükmetmek zorunda kalmasına rağmen, Baldwin beklenenden daha uzun bir süre krallık yaptı. Kerak’ı kurtarmak için yaptığı askeri harekat ve hanedanlık çekişmeleri Baldwin’i zayıflatmıştı. Annesinin 1184 sonlarında Akka’da ölümünden birkaç ay sonra, 1185 baharında IV. Baldwin Kudüs’te öldü, ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne defnedildi.

Dış bağlantılar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
I. Amalrik

Kudüs Kralı

1174-1185
Sonra gelen:
V. Baldwin
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.