Kasaba

  Çeşme, Türkiye'de bir kasaba.

  Kasaba, köyden büyük şehirden küçük yerleşim yeri. Henüz kırsal özelliklerini yitirmediği için şehir değildir fakat belirli oranda sanayi ve ticaret faaliyetlerine sahip olduğu için de köy olarak adlandırılamaz. Köy Kanunu, 2.000 ilâ 20.000 arası nüfusa sahip yerler için "kasaba" demektedir.

  1924 kabul tarihli ve halen yürürlükte olan Köy Kanunu'nda kasabanın ne olduğu tanımlansa da (m.1) hukukumuzda "kasaba" diye bir kamu tüzel kişisi bulunamaktadır. Bu fark, söz konusu kanunun eski ve günümüz şartlarına yönelik revize edilmemiş olmasından süregelmektedir. Kısaca, bu nüfus aralığındaki yerlere kasaba denmesinin hukukî bir neticesi yoktur; bunlar, köy olmaya devam eder.

  Kaynaklar

   Ayrıca bakınız

   This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.