Kola Yarımadası

Kola Yarımadası

Kola Yarımadası, (Rusça: Кольский полуостров) Rusya Federasyonu'nun kuzeyinde, Murmansk Oblastı sınırları içinde kalan toprak parçası. Kuzeyde Barents Denizi, güney ve doğusunda Beyazdeniz ile çevrilidir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 100,000 km² olan yarımadanın kuzeyi dik ve yüksekçe, güney kısımları ise oldukça engebesizdir.

Yarımadada Sovyet Rusya döneminde getirilmiş, fakat günümüzde artık kullanılmayan 250 nükleer bulunur ama yine de etkileri hâlen devam etmektedir. Yarımadanın üzerinden irili ufaklı birçok akarsu denizlere dökülür. Ponoy Nehri, Varzuga Nehri, Voronya Nehri ve Iokanga Nehri bunların en önemlileridir. Buradaki akarsular Faroer Adaları'ndan yola çıkarak buraya gelen Atlantik Somonları için önemli bir üreme ve yaşam alanıdır. Önemli gölleri Imandra Gölü, Umbozero Gölü ve Lovozero Gölü'dür. Dünyada çok yüksek fiyatlar ile satılan bir fırçanın tüylerinin elde edildiği sansarlar bu bölgede yaşar.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.