Metafaz

Metafaz evresinde kromozomlar sentromerleri ile iğ ipliklerine tutunarak hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilirler

Kromozomlar iğ ipliklerine dik olan metafaz düzlemine toplanırlar.Kromozomlar en iyi bu evrede görülür. Kromozomlar sentromerlerinden büküldüklerinden V ve L şeklini alır.Küçük kromozomlar ortada, büyük olanlar çevrede bulunur. İki eş kromatitten oluşan her kromozomun sentromeri tamamen birbirinden ayrılır.Karşı kutuplara ait ig iplikleri kromozomlara dogru ilerleyerek, bir kromozomun es kromatitlerini ayrı kutuplara çekecek şekilde sentromerlerine bağlanır.Metafaz 26 dakika sürer. Metafaz 2. Aşamadır

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.