Mineraloji

Mineraloji, mineralleri inceleyen bir bilim dalı. Mineraloji sözcüğü mineralis kelimesinden gelir. Latince, "yer kabuğundan çıkarılan cisim" anlamındadır.

Mineraller yeryüzündeki kayaçları oluşturan bileşenlerdir. Yerkabuğunu oluşturan kayaçları mineraller oluşturduğuna göre esas bilim dalı kayaçları inceleyen Jeoloji'dir. Mineraloji de Jeoloji'den gelişerek yeni bir bilim dalı haline gelmiştir.

Mineralojinin iyice anlaşılabilmesi için Matematik, Fizik ve Kimyanın yanı sıra Petrografi, Jeofizik ve Jeokimyanın da iyi bilinmesi gerekir. Mineraloji başlıca: Kristallografi ve "Özel Mineraloji" olarak ikiye ayrılır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.