Morisko

Moriskolar, 1500'lerde Endülüs tamamen yok edildikten sonra Müslümanların ve Yahudilerin İber yarımadasından sürülmesi üzerine vatanları İspanya ve Portekiz'den ayrılmamak için Hıristiyanlığa dönen Müslümanlardır. Daha sonraları bu unvan, Katolik olarak bilinen fakat gizlice Müslümanlığı yaşamaya devam ettiğinden şüphelenilenlere karşı kötüleyici bir anlamda kullanılmaya başlandı. 1609-1614 süresince şüphelenilen bütün Moriskolar İberya'dan sürgün edildi.

Nüfus

Gemilerle İber yarımadasının dışına sürgün

Moriskoların sürgün dönemindeki nüfusları belirsizdir. Tehcir fermanlarına dayanılarak yapılan tahminler 275000 kişi civarındadır. Daha güncel araştırmalar sonucunda 1500’lerin başında İspanya’da bir milyon civarında Morisko var olduğuna işaret ediyor. Büşerrat Savaşı’nın bir sonucu olarak Gırnata Devleti’nde ikamet etmekte olan Gırnatalı 80000 civarında Morisko Endülüs’ün ve Kastilya’nın değişik bölgelerine sürüldü. Moriskolar tek tip bir kimliğe mensup bir topluluk olmanın aksine, İslam ortak kimliğini taşıyan değişik gruplara verilen bir genel isimdi.

Gırnata

Gırnata, İber yarımadasındaki son Müslüman devletti. 1400’lerin sonlarında bu ülkenin nüfusunun çoğunluğu Müslümandı ve aynı zamanda yarımada da en yoğun Morisko nüfusunun olduğu yerdi. İspanyollaşma asimilasyonunun en az yaşandığı yer olan bu bölgede halk akıcı Arapça konuşurdu. 1492’deki fethin ardından Katolikler tarafından Mağrib kültürü yasaklanana kadar bu devletin halkı islâmî öğretileri de iyi biliyordu. İslami Endülüs’e has olan giyim, mutfak, beslenme, sosyal etkinlikler en belirgin bir biçimde bu bölgede yaşanıyordu. Miladi 1568-71 yıllarında Katolik baskısına karşı gerçekleştirilen İkinci Morisko Ayaklanması'ndan sonra Gırnata'daki Moriskolar, Kastilya’nın, Extremadura’nın ve Endülüs’ün değişik yerlerine sürüldüler.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.