Nebukadnezar

Nebukadnezar (Arapça: Buhtünnasr), Keldani Hanedanı'ndan gelen birden fazla Babil kralının adıdır. İçlerinde, Antik İsrail'i işgal edip İsrailoğullarını Kenan'dan süren II. Nebukadnezar en meşhurudur.

II. Nebukadnezar

Tapınaklar, yollar, sulama kanallarının yanı sıra eşinin hatırına Babil'in Asma Bahçeleri'ni inşa ettirdiği söylenen II. Nebukadnezar (MÖ 630-561) Yeni Babil İmparatorluğu'nun sınırlarını Suriye'den Mısır'a dek genişletmiştir. (MÖ 605) Kudüs'ü ele geçirerek (MÖ 587) Yahudileri bölgeden sürmüştür.

{Asya-AVRUPA) TÜRKİYE kaynak( OĞUZ ZOR 06/03/1980) SAKARYA nebukadnezar yaptığı bir çok seferin üzerinden kuduse yeruşalime yürüyüp onu kuşatmıştır israiloğullarının süleymanın mabedindeki eşyaları ve ülkedeki birçok eşyayı alıp hazinesine katmıştır o dönemde olan şinar ülkesine getirmiştir ve savaşta bir çok ibranili gençleri esir alıp ülkesine köle olarak getirmiş işine yarıyacak olan sanatkarları çifçileri meslek sahibi olanları alıp çalıştırmıştır nebukadnezar rüyaların anlamına ilgi duyan rüyaların ne anlama geldiğini merak eden ilimlere oldukça meraklıydı çok zalim karaktere sayip olduğu halde hoşuna giden olaylarda sınırsızca hediyeler insanlara veriyordu krallığında insanları aslanlara parçalatmak yakmak feçi şekilde işkenceler yapmakla VE ateş fırınlarına atmakla disipline ediyordu yıldızbilimcilere yüksek maaş veriyordu nabukadnezar israillilerin kutsal tapınağındaki altın motiflerden oldukça etkilenip yerine 60 arşına yakın altından heykel diktirtip bu heykele tapmasını istemiştir ve bütün halkı heykele taptırmıştır davul boru borazan vs hertürlü sesi duyar duymaz bütün halk heykelin önünde yere kapılıyordu oldukça zalimdi kimsenin inancına saygısı olmayan duygularına göre hareket eden biriydi.sonunda medler ve perslerin istilalarına dayanamayıp ikiye bölünmüştür İBRANİLERİN en nefret ettiği isimdir

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.