Otorite Üzerine

Otorite Üzerine (İngilizce: On Authority), Friedrich Engels'in her türlü otoriteyi reddeden Mihail Bakunin önderliğindeki anarşistlerin görüşlerini eleştirdiği ve proleter devrimin devlet karşısındaki tutumu sorununa ilişkin marksist görüşlere bir temel getiren makalesidir.

Hakkında

Ekim 1872 - Mart 1873 tarihleri arasında yazılan makale; Aralık 1873'te, 1874 yılı için hazırlanan Almanca Repubblicano adlı derlemede yayımlanmıştır. Engels, devleti yaratmış olan toplumsal ilişkileri kaldırmadan "devleti kaldırmak"tan sözeden anarşist düşüncenin bilim dışı ve karşı devrimci olduğunu vurgulamakta, ayrıca anarşist dogmacılığı ve sekterliği de şiddetli bir şekilde eleştirmektedir.[1]

Engels, söz konusu eserinde "Anti-otoriterciler" olarak tanımladığı bir kesimin otoriter siyasal devletin, onu yaratmış olan toplumsal şartlar yok olmadan önce derhal kaldırılmasını istemekle suçlamakta ve buna karşılık Paris Komünü'nü örnek göstererek "Bu baylar hiçbir devrim görmüşler midir?... Paris Komünü, silahlı halkın otoritesini burjuvaziye karşı kullanmamış olsaydı, bir gün olsun dayanabilir miydi?" demektedir.

Mirası

Marksist düşünür ve aynı zamanda SSCB'nin kurucusu olan Vladimir Lenin Engels ile paralel olarak anarşist tezleri reddetmiş [2] ve "Alelade bir burjuva parlamenter devletin değil, ama sürekli ordusu olmayan, halk düşmanı bir polisi bulunmayan halkın üzerinde yer alan bürokrasisi olmayan bir devletin gereğini savunuyorum." demek suretiyle devlet otoritesinin proleter bir devrim için olmazsa olmaz olduğunu belirtmiştir.[3]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Karl Marx; Friedrich Engels. Seçme Yapıtlar - 2, Otorite Üzerine, Sol Yayınları, 1977.
  2. Vladimir Lenin, Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1997, ISBN 6000015523.
  3. Vladimir Lenin, Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Sol Yayınları s. 27 ve 46

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.