SI'dan türetilen birim

Uluslararası Birimler Sistemi (SI), yedi temel birimden oluşur. Diğer tüm ölçüm birimleri bunlardan türetilir. Diğer bu birimler SI'dan türetilen birimler olarak adlandırılır ve standartın parçası olarak dikkate alınmışlardır.

SI birimlerin adları küçük harflerle yazılır. Kişilerle ilişkilendirilen birim adlarının birim sembolleri yine de daima bir büyük harfle başlar (örn, Hertzin sembolü Hz olurken, metre m ile gösterilir).

Özel adlarla birim türetme

Temel birimler, diğer nicelikler için ölçüm birimlerin birimi olarak türetilecek şekilde birleştirilebilir. Ayrıca radyan rad ve radian (rad) ve steradyan (sr) gibi iki tane boyutsuz birim ile özel adlara sahip 20 birim türetildi.

SI temel birimlerinden türetilen birim adları
Adı Sembolü Niceliği Diğer birimlerdeki ifadesi SI temel birimlerindeki ifadesi
hertz Hz frekans 1/s s-1
radyan rad açı m·m-1 boyutsuz
steradyan sr katı açı m2·m-2 boyutsuz
newton N kuvvet, ağırlık kg·m/s2 kg·m·s−2
pascal Pa basınç, baskı N/m2 m−1·kg·s−2
joule J enerji, , ısı N·m = C·V = W·s m2·kg·s−2
watt W güç J/s = V·A m2·kg·s−3
coulomb C elektriksel yük veya elektrik akısı s·A s·A
volt V gerilim, elektriksel gerilim, elektromotor kuvvet W/A = J/C m2·kg·s−3·A−1
farad F elektriksel kapasite C/V m−2·kg−1·s4·A2
ohm Ω elektriksel direnç, empedans, reaktans V/A m2·kg·s−3·A−2
siemens S iletkenlik 1/Ω m−2·kg−1·s3·A2
weber Wb manyetik akı J/A m2·kg·s−2·A−1
tesla T manyetik alan kuvveti, manyetik akı yoğunluğu V·s/m2 = Wb/m2 = N/(A·m) kg·s−2·A−1
henri H indüktans V·s/A = Wb/A m2·kg·s−2·A−2
celsius °C sıcaklık K  273.15 K  273.15
lumen lm ışık akısı lx·m2 cd·sr
lüks lx aydınlanma şiddeti lm/m2 m−2·cd·sr
bekerel Bq radyoaktivite (birim zamandaki bozulma) 1/s s−1
gri Gy (iyonlaştırıcı radyasyonun) radyasyon dozu J/kg m2·s−2
sievert Sv (iyonlaştırıcı radyasyonun) eşdeğer dozu J/kg m2·s−2
katal kat kataliz mol/s s−1·mol

Litre gibi diğer yaygın birimler, SI birimi değildir. Fakat SI ile kullanımları kabul edilmiştir (bkz. SI ile kullanılan birimler).

Diğer nicelikler ve birimler

Şablon:SI diğer birimler

Ayrıca bakınız

Şablon:SITemelBirimler

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.