Savaş ilanı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt, Nazi Almanyası'na karşı savaş ilanını imzalıyor. (11 Aralık 1941)
Adolf Hitler, Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan ettiğini duyuruyor. (11 Aralık 1941)

Savaş ilanı, bir devlet ya da milletin diğerine karşı savaşı öngören irade beyanını gösteren resmi bir eylemdir. Bu ilan; iki veya daha fazla devlet arasında savaş hali yaratmak için ulusal bir hükûmetin yetkili organı veya yetkili kişisi tarafından irade beyanını sunan bir konuşma eylemi veya bir belgenin imzalanması sonucu tamamlanabilir. Çoğu hukuk sisteminde savaş ilanına hangi organ ya da görevlinin yetkili olacağı kural altına alınmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.