Tarihi determinizm

Tarihi determinizm veya Tarihsel belirlenimcilik olayların tarihsel olarak önceden belirlendiğini veya çeşitli güçler tarafından mevcut koşullarca işlendiğini savunan düşüncedir. Tarihsel determinizm zıddıyla anlaşılabilir, yani tarihsel determinizmin reddiyle.

Bazı siyaset felsefeleri (örneğin Marksizm-Leninizm) kaçınılmaz veya önceden belirlenmiş ya da her ikisinden de dayanak alan bir tarihsel materyalizmi savunur.

Aşağılayıcı bir ifade olarak, mevcut olasılıkların tarihsel koşullarca aşırı belirlenimci bir şekilde ifade edilmesini belirtmek amacıyla kullanılır.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.