Tek pazar

Ortak pazar, ürün düzenlemeleri ve üretim faktörleri (sermaye, işgücü ve yatırımcılık) üzerine birtakım ortak politikalarla dolaşım serbestliği getirilmesini sağlayan bir tür gümrük birliğidir. Pazarda ortaklığın amacı, ortak ülkeler arasında anapara, işgücü, mallar ve hizmetin olabildiğince hızlı hareket edebilmesidir. Bu ortaklık iktisat literatüründeki ekonomik entegrasyonun dördüncü aşamasıdır.

Tek pazar ise çoğu zaman ortak pazarın biraz daha ayrıntılı bir biçimi olarak öne çıkması yönüyle bundan ayrılır. Ortak pazara kıyasla, tek pazar ortaklar arasında fizikî (sınırlar), teknik (formaliteler) ve malî (vergiler) engellerin kaldırılması konusunda çalışır. Bu engeller, üretim faktörünün dört koşulunu kesintiye uğratır. Bu tür engelleri kaldırabilmek amacıyla ortaklık aramak için bir araya gelen ülkeler siyasi iradeye sahip olmalı ve ve ortak ekonomik politikalar hazırlayarak bunlar üzerinde anlaşmalıdır.

Tek pazar örnekleri

Önerilen tek pazarlar

Tek pazar: MERCOSUR

Kaynaklar

  1. . GCC Common Market Formed.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.