Yöntem

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca’da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki μετά, μέθ- (metα, meth-) öneki ile “yol, araç” anlamındaki οδός (odos) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.