Yargıtay (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti
Yargıtay Başkanlığı
Kuruluş 6 Mart 1868) (1868-03-06)
Tür Adli yargı
Yasal statü Yüksek Mahkeme
Merkez Ankara
Genel sekreter Yaşar Şimşek
Birinci Başkan İsmail Rüştü Cirit
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca
Birinci Başkanvekili Seyit Çavdar (Hukuk)
Abdülhalik Yıldız (Ceza)
Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel
Ana organ Büyük Genel Kurul
Bütçe 382.750.000 (2017)[1]
Resmî site yargitay.gov.tr
Eski adı Divan-ı Ahkâm-ı Adliye (1868)
Mahkeme-i Temyiz (1879)
Muvakkat Temyiz Heyeti (1920)
Temyiz Mahkemesi (1924)

Yargıtay, Türkiye'nin altı yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

Tarihçe

Ankara'da bulunan Yargıtay ana binası.

Osmanlı dönemi

II. Mahmut tarafından 1837 yılında Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye adında ve günümüz Danıştay’ı ile Yargıtay’ının temelleri olan bir yüksek mahkeme kurulmuş; daha sonra 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu yüksek mahkeme (Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye) ikiye ayrılarak Şuray-ı Devlet adıyla Danıştay ve Meclisi Ahkâmı Adliye adıyla Yargıtay kurulmuş; böylelikle, yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Bu iki yargı organından Şura'yı Devlet'e hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idarî uyuşmazlıklara çözüm getirme şeklinde hem "kanun tasarı hazırlama" hem "yargı" görevi olarak iki görev verilmişken, Divan­ı Ahkâm­ı Adliye'ye ise yalnızca "yargı" görevi verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti dönemi

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince 1920 yılında Sivas'ta "Muvakkat Temyiz Heyeti" adıyla kuruldu. Cumhuriyet'in ilanı ile beraber, 1924 yılında bu mahkemenin adı "Temyiz Mahkemesi" olarak değiştirilerek Eskişehir'e taşındı.

1924 yılında kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun adı 10 Ocak 1945 tarihinde "Anayasa" olarak değişirilirken, Eskişehir'de bulunan temyiz mahkemesinin adı da "Yargıtay" olarak değiştirildi.

Yapısı

2011 yılında Yargıtay'ın daire sayısı 32'den 38'e, üye sayısıysa 250'den 387'ye çıkarılmıştır. 2014 yılında daire ve üye sayıları tekrar arttırılarak daire sayısı 46 üye sayısıysa 516 yapılmıştır.[2] 2016 yılı itibariyle Yargıtay'ın daire sayısı 44, üye sayısıysa 310'dur.

Birimleri

Yargıtay mevcut yönetimi

Görevi Adı Göreve geliş tarihi Görev bitiş tarihi Yargıtay'a seçiliş tarihi Emeklilik tarihi
Birinci Başkan İsmail Rüştü Cirit 10 Şubat 2015 10 Şubat 2019 19 Temmuz 2004 23 Mart 2020
Başsavcı Mehmet Akarca 21 Mayıs 2015 21 Mayıs 2019 18 Ocak 2010 21 Ocak 2028
Birinci Başkanvekili (Ceza) Abdülhalik Yıldız 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 24 Şubat 2011 1 Ocak 2021
Birinci Başkanvekili (Hukuk) Seyit Çavdar 20 Ekim 2014 6 Ekim 2017 25 Ocak 2002 6 Ekim 2017
Başsavcıvekili Halil Adıgüzel 4 Nisan 2016 4 Nisan 2020 24 Şubat 2011 15 Eylül 2034
Genel Sekreter Yaşar Şimşek 28 Eylül 2016 28 Eylül 2018 15 Aralık 2014 25 Temmuz 2028
1. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Şahin 29 Eylül 2015 1 Ocak 2019 13 Temmuz 2008 1 Ocak 2019
2. Ceza Dairesi Başkanı Davut Telli 12 Ocak 2015 13 Ocak 2018 24 Şubat 2011 13 Ocak 2018
3. Ceza Dairesi Başkanı Şebnem Günaydın 16 Kasım 2016 2019 18 Ocak 2010 2019
4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Şahbaz 26 Temmuz 2016 26 Temmuz 2020 15 Nisan 2007 1 Ekim 2020
5. Ceza Dairesi Başkanı Bahri Demirel 11 Kasım 2013 11 Kasım 2017 15 Nisan 2007 16 Mayıs 2020
6. Ceza Dairesi Başkanı Erkan Öztürk 18 Ocak 2016 18 Ocak 2020 25 Temmuz 2005 1 Aralık 2020
7. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Mutlu 14 Eylül 2011 28 Eylül 2019 19 Temmuz 2004 10 Haziran 2022
8. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Metiner 23 Kasım 2015 23 Kasım 2019 15 Nisan 2007 10 Şubat 2021
9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu 16 Kasım 2015 16 Kasım 2019 24 Şubat 2011 1 Eylül 2024
10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 18 Ocak 2010 2022
11. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Eken 31 Mayıs 2011 1 Haziran 2019 16 Mart 2003 31 Mayıs 2020
12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er 16 Kasım 2015 16 Kasım 2019 24 Şubat 2011 28 Nisan 2025
13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim 16 Şubat 2015 16 Şubat 2019 24 Şubat 2011 1 Mart 2026
14. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ 28 Mayıs 2015 28 Mayıs 2019 24 Şubat 2011 5 Kasım 2021
15. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Berber 12 Kasım 2015 7 Ocak 2019 24 Şubat 2011 7 Ocak 2019
16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 22 Aralık 2014 22 Aralık 2018 24 Şubat 2011 8 Nisan 2024
17. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Semercioğlu 26 Eylül 2016 26 Eylül 2020 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
18. Ceza Dairesi Başkanı Hamdi Yaver Aktan 22 Aralık 2014 22 Temmuz 2018 8 Mayıs 2001 22 Temmuz 2018
19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir 22 Aralık 2014 22 Aralık 2018 15 Nisan 2007 2 Ocak 2020
20. Ceza Dairesi Başkanı İlmettin Köklü 22 Aralık 2014 22 Aralık 2018 13 Temmuz 2008 14 Şubat 2020
21. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Boyrazoğlu 22 Aralık 2014 12 Nisan 2017 18 Ocak 2010 12 Nisan 2017
23. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı 22 Aralık 2014 22 Aralık 2018 24 Şubat 2011 1 Nisan 2022
1. Hukuk Dairesi Başkanı Hacı Hüseyin Ünaldı 12 Mart 2013 15 Şubat 2017 18 Ocak 2010 15 Şubat 2017
2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan 26 Ocak 2015 26 Ocak 2019 25 Temmuz 2005 24 Ekim 2023
3. Hukuk Dairesi Başkanı Mete Duman 10 Ekim 2016 ? 18 Ocak 2010 ?
4. Hukuk Dairesi Başkanı Şerife Öztürk 8 Şubat 2011 10 Şubat 2019 8 Mayıs 2001 15 Mart 2019
5. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Buyurgan 7 Eylül 2015 7 Eylül 2019 19 Temmuz 2004 14 Ağustos 2020
6. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Kabakçı 28 Mayıs 2015 14 Eylül 2017 14 Nisan 1998 14 Eylül 2017
7. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Hicri Tuna 13 Ocak 2015 13 Ocak 2019 13 Temmuz 2008 19 Haziran 2020
8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin 22 Aralık 2014 22 Aralık 2018 18 Ocak 2010 1 Haziran 2027
9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 18 Ocak 2010 2026
10. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet Özgan 27 Mayıs 2015 27 Mayıs 2019 2 Kasım 2000 3 Ağustos 2020
12. Hukuk Dairesi Başkanı Erol Uzuner 3 Şubat 2011 1 Nisan 2018 16 Mart 2003 1 Nisan 2018
13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 24 Şubat 2011 2023
14. Hukuk Dairesi Başkanı Nesrin Yılmazcan 2 Eylül 2016 21 Temmuz 2019 19 Temmuz 2004 21 Temmuz 2019
15. Hukuk Dairesi Başkanı Muammer Öztürk 22 Aralık 2016 22 Aralık 2020 19 Temmuz 2004 4 Şubat 2021
16. Hukuk Dairesi Başkanı Camal Baş 21 Şubat 2011 23 Şubat 2019 19 Temmuz 2004 25 Nisan 2023
17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya 7 Eylül 2015 7 Eylül 2019 25 Temmuz 2005 28 Nisan 2022
18. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal 8 Temmuz 2013 8 Temmuz 2017 18 Ocak 2010 6 Şubat 2019
19. Hukuk Dairesi Başkanı Şükrü Saraç 4 Kasım 2014 19 Kasım 2017 4 Şubat 1999 19 Kasım 2017
20. Hukuk Dairesi Başkanı Rıza Sarıtaş 26 Eylül 2016 26 Eylül 2020 15 Nisan 2007 3 Mayıs 2024
21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı 23 Ocak 2012 2 Eylül 2020 15 Nisan 2007 14 Haziran 2021
22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş 3 Nisan 2014 3 Nisan 2018 24 Şubat 2011 10 Haziran 2033
23. Hukuk Dairesi Başkanı Faruk Gök 2 Eylül 2016 31 Mart 2019 24 Şubat 2011 31 Mart 2019

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu

Görevi Unvanı Adı Göreve geldiği tarih Görev bitiş tarih
Başkan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit 10 Şubat 2015 10 Şubat 2019
Asıl üye 10. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Asıl üye 12. Hukuk Dairesi Başkanı Erol Uzuner 29 Aralık 2014 1 Nisan 2018
Asıl üye 13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Asıl üye 12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Asıl üye 18. Ceza Dairesi Başkanı Hamdi Yaver Aktan 29 Aralık 2014 22 Temmuz 2018
Asıl üye 21. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Boyrazoğlu 29 Aralık 2014 12 Nisan 2017
Asıl üye 11. Hukuk Dairesi Üyesi Refik Cemal Hanedan 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Asıl üye 23. Hukuk Dairesi Üyesi Hamit Dündar 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Asıl üye 1. Hukuk Dairesi Üyesi Öznur Kakillioğlu 10 Ekim 2016 10 Ekim 2020
Asıl üye 1. Ceza Dairesi Üyesi Dilaver Kahveci 29 Aralık 2014 21 Nisan 2017
Asıl üye 3. Ceza Dairesi Üyesi Salih Kocalar 23 Şubat 2015 23 Şubat 2019
Asıl üye 4. Ceza Dairesi Üyesi Emine Saba Yalçın 10 Ekim 2016 7 Ekim 2018
Yedek üye 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Yedek üye 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Yedek üye 14. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Yedek üye 20. Ceza Dairesi Başkanı İlmettin Köklü 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Yedek üye 23. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Yedek üye 15. Hukuk Dairesi Üyesi Belkıs Karakaş 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018
Yedek üye Hukuk Dairesi Üyesi
Yedek üye 10. Ceza Dairesi Üyesi Emel Özgan 29 Aralık 2014 29 Aralık 2018

Mevcut Yargıtay Üyeleri

Yargıtay başkanları

Yargıtay eski daire başkanları

Kaynakça

  1. "2017 Yılı TBMM Bütçe Görüşmeleri". tbmm.gov.tr. 6 Aralık 2016. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://archive.is/e6xfH. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016.
  2. 10 soruda Yargıtay satrancı

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.