Üveys Paşa

Üveys Paşa (d. 1512 - ö. 1547, Yemen) Osmanlı yönetici.[1]

Yemen beylerbeyiliği sırasında eyaletin topraklarını genişletmiştir. Ünlü Osmanlı tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âlî'ye göre şehzadeliği sırasında I. Selim'in ismi bilinmeyen bir cariyeden olan oğludur. Selimin tahta çıktığı yıl doğdu.[2] Mustafa Âlî'nin künhü'l-ahbâr eserinde yazdığına göre Üveys Paşa'nın annesi evlendirilerek saraydan gönderildikten sonra gebe olduğu anlaşılmıştır. Ancak cariye artık başkasıyla nikâhlı olduğu için Üveys şehzade olarak kabul edilmemiştir. Bununla birlikte I. Selim, Üveys'in yetiştirilmesiyle ilgilendi. Selim'in ölümünden sonra yerine geçen I. Süleyman 1545 yılında Üveys'i Yemen Eyaleti'ne beylerbeyi tayin eder. Kendisi bundan sonra Üveys Paşa olarak anılmaya başlar. Üveys Paşa 1547'de Yemen'de çıkan bir ayaklanmada öldürüldü. Rivayete göre Üveys Paşa'nın ölüm haberi Süleyman'a ulaşınca "O benim baba bir kardeşimdi" demiştir. Ayrıca Üveys Paşa'nın Trablusgarp Eyaleti'nin yöneticilerinden olan Sakızlı Mehmed Paşa'nın babası olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

  1. Nermin Taylan, Sıradışı Osmanlı Şehzadeleri (2013). İstanbul. ISBN 9786055476564.
  2. Üveys Paşa kimdir
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.