Afrika felsefesi

Yazılı bir geleneği pek bulunmamakla birlikte, Afrika'nın çoğunlukla sözlü gelenekleri ile örf ve adetlerinden beslenen bir felsefesi olduğundan bahsetmek mümkündür. Afrika'nın yazılı felsefesinin ilk ve ender ürünleri Eski Mısır'a aittir. Buna karşılık çağdaş Afrika felsefesine sözlü gelenek hakimdir.

Afrika kıtası

Dört Felsefe Anlayışı

Çağdaş Afrika felsefesinde dört temel anlayış belirlenmiştir: Etnik felsefe (etno-philosophy), bilgelik öğretileri, milliyetçi felsefe ve akademik felsefe.[1] Etnik felsefe Afrikalı etnik grupların düşüncelerine ve tasarım dünyalarına yoğunlaşırken, milliyetçi-ideolojik felsefe siyahilerin etkileyici bir felsefe ya da varlıkbilgisine sahip olduklarını göstermeye, bunu da temellendirmeye çalışmaktadır. Profesyonel akademik felsefe çalışmaları Afrika'yı sömürgeleştiren ve onun modern eğitim sistemini yaratan Avrupa ülkelerinden gelen felsefe geleneklerinin etkisi altındaki Afrikalı düşünürler tarafından gerçekleştirilirken, geleneksel bilgelik öğretileri Afrika halklarının tasarım dünyasının budunbilimsel (etnolojik) açıdan araştırılmasında kullanılan yöntemlere dayanır.[2]

Afrika kültüründen örnekler

İleri Okuma

"Üç Maymun"
Afrika kadınları

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Notlar ve Kaynaklar

  1. Henry Odera Oruka, Four Trends in Current African Philosophy (Günümüz Afrika Felsefesi'nde Dört Eğilim), 1981
  2. Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Sf. 21-22
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/16/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.