Alay

Askeri birlikler
Birim Askerler Komutan
Tim 4 Çavuş/Onbaşı
Manga 8–13 Çavuş/Onbaşı
Takım 26–55 Astsubay/Asteğmen/Teğmen/Üsteğmen
Bölük 80–225 Üsteğmen/Yüzbaşı/Binbaşı
Tabur 300–1,300 Binbaşı/Yarbay
Alay 1,300-3,000 Yarbay/Albay
Tugay 3,000-5,000 Tuğgeneral/Tuğamiral
Tümen 10,000–15,000 Tümgeneral/Tümamiral
Kolordu 20,000–45,000 Korgeneral/Koramiral
Ordu 80,000–200,000 Orgeneral/Oramiral
Ordu grubu 400,000–1,000,000 Orgeneral

Alay, bir albayın komutası altında üç ya da dört taburdan oluşan askeri birimdir. Bir askeri teşkilatlanma olarak çok eski tarihe dayanmaktadır. 16. yüzyıl ortalarında Fransız süvari birliklerine de alay denmekteydi. Daha sonraki yüzyıllarda alayların kendi sancak, üniforma ve armaları geliştirilmiş ve belirli alaylar belirli bir kişilik, askeri kariyer edinmişlerdir.

20. yüzyıl başlarına kadar Avrupa ve Birleşik Devletler ordularında alaylar 10 bölükten oluşmaktaydı. Napolyon ise alay teşkilatında yeni düzenlemelere gitmiş ve komutası aldındaki alayları, birisi karargâhta, diğer ikisi de arazide olmak üzere üç tabur şeklinde teşkilatlandırmıştır. 20. yüzyılın hemen başlarında Birleşik Devletler ordusu da bu tertiplenişini benimsemiştir. Alayların bu yapısı I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı sırasında değişmemiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alaylar, aynı sınıftan unsurların ya da aynı ana silah temelinde teşkillenmiş en büyük çaptaki birliklerdir.

Piyade Alayı

Motorize Piyade Alayları, yeni den yapılanma ile Kara Kuvvetleri kuruluşunda;Alay Karargâhı ,Alay/Tugay Tipi Kışla Hizmet Birliği,üç Motorize Piyade Taburu, Bir Lojistik Destek Taburu,bir İstihkam Savaş Bölüğü, bir İstihkam İnşa Bölüğü, bir Muhabere Takımı, bir Dağ Komando Bölüğü ve bir Kimyasal Savunma Müfrezeden oluşmalıdır.

MOTORİZE PİYADE ALAYİ (BAĞIMSIZ VEYA MOTORİZE PİYADE TUGAYI KURULUŞUNDA)

MOTORİZE PİYADE ALAY KARARGAHI VE KARARGAH DESTEK BÖLÜĞÜ

Motorize Piyade Alayı Muharebe Grubunu oluşturan Muharip ve Muharebe Ateş Destek Birlikleri  :

Motorize Piyade Tümeni Topçu alayı

Ana silahı çeşitli çap ve modeldeki toptan oluşan, alay düzeyindeki askeri birliktir. Ana silah olan topun bağımsız olarak hareket edebilmesi ya da çekilerek hareket ettirilebilmesine göre kundağı motorlu ya da çekili topçu alayı olarak tanımlanır.

MEKANİZE PİYADE /ZIRHLI TÜMENİ TOPÇU ALAYI

Ana silahı çeşitli çap ve modeldeki toptan oluşan, alay düzeyindeki askeri birliktir. Ana silah olan topun bağımsız olarak hareket edebilmesi ya da çekilerek hareket ettirilebilmesine göre kundağı motorlu ya da çekili topçu alayı olarak tanımlanır.

MEKANİZE PİYADE TUGAYİ (BAGİMSİZ)

Ana savaşçı unsuru Mekanize Piyade Taburu olan Tugaylar dır. Teşkilatlanması aşağıdaki gibi olmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

 1. 1 Tabur Karargah Takımı
 2. 2 Mühimmat Nakil Bölüğü
 3. 2 Akar yakıt Nakil bölüğü
 4. 1 Nakliye Bölüğü
 5. 1 Bakım Onarım Bölüğü
 6. 1 İkmal Bölüğü
 7. 1 Sıhhiye Bölüğü
 8. 1 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastane
 9. 1 Sahra Hizmet Bölüğü

ZIRHLI TUGAY (BAGİMSİZ)

Ana savaşçı unsuru Tank Taburu olan Tugaylardır. Teşkilatlanması aşağıdaki gibi olmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

 1. 1 Tabur Karargah Takımı
 2. 2 Mühimmat Nakil Bölüğü
 3. 2 Akar yakıt Nakil bölüğü
 4. 1 Nakliye Bölüğü
 5. 1 Bakım Onarım Bölüğü
 6. 1 İkmal Bölüğü
 7. 1 Sıhhiye Bölüğü
 8. 1 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastane
 9. 1 Sahra Hizmet Bölüğü 

tabur<- Bir alt birlik için - Bir üst birlik için ->tugay

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.